Uvod v multimedijske sisteme

Visokošolski učitelji: Pogačnik Matevž

Visokošolski učitelji: , Sedlar Urban
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64190Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Zgodovina multimedijskih sistemov (razvoj radia, televizije in interneta). Analogni in digitalni koncept - princip digitalizacije. Potrebno okolje, sistemi in naprave za uporabo multimedijskih vsebin in storitev:

 • pregled področja s stališča problematike zajema ali kreacije vsebin
 • obdelava multimedijskih vsebin
 • distribucija vsebin preko različnih prenosnih poti
 • iskanje vsebin
 • zaščita vsebin
 • pravni aspekti in intelektualna lastnina multimedijskih vsebin
 • terminali ter uporabniški vmesniki.

Pregled multimedijske verige od zajema do terminala, osnovne specifike multimedijskih vsebin različnih tipov in uporabljanih prenosnih poti. Pregled multimedijskih storitev in konvergenčnih okolij. Pomembni aspekti vpeljave in razvoja multimedijskih storitev.

Cilji in kompetence:

Uvodni predmet v študij multimedije. Spoznavanje osnovnih pojmov s področja multimedijskih sistemov, razumevanja problematike zajema, obdelave, prenosa in zaščite vsebin. Spoznavanje analognih in digitalnih principov. Osnovni tipi multimedijskih storitev.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje pomembnih vprašanj v zvezi z multimedijskimi vsebinami in sistemi Poznavanje celotne multimedijske verige od nastanka do konzumacije (vsebin in storitev).

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, avditorne vaje,
 • laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Mitra, S., G. Bhatnagar , S. Mehta, Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 0-12500-452-4
 2. Austerberry D., The technology of video and audio streaming, Focal Press, 2005, ISBN 0-240-80580-1Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija