Internetni sistemi

Visokošolski učitelji: Kos Andrej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64193Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Internet včeraj, danes in jutri (kaj je internet, kdo upravlja z internetom, kaj se prenaša preko interneta, količina vsebine na internetu). Osnovni koncepti internetnih omrežij (povezljivost različnih prenosnih tehnologij, internetni protokolni sklad, potek komunikacije med uporabniki). Gradniki internetnih omrežij (omrežni elementi, terminalna oprema, prenosne tehnologije). Internetni protokoli (koncept delovanja, protokoli omrežnega sloja, protokoli transportnega sloja, aplikacijski protokoli). Aplikacije in storitve (strežniki vsebin, elektronska pošta, strežniki za omrežne storitve, gostovanje).

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je podati pregled temeljnih konceptov internetnih omrežij, delovanja paketnih sistemov. Spoznavanje osnovnih gradnikov internetnih omrežij, temeljnih mehanizmov, omrežnih, transportnih in aplikacijski protokolov ter storitev v internetnih omrežjih.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje osnovnih principov delovanja internetnih omrežij, gradnikov, protokolov, aplikacij ter internetnih storitev.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje.

Gradiva

  1. Farrel, Adrian: The Internet and Its Protocols : A Comparative Approach, Morgan Kaufmann Publishers (2004); ISBN 1-55860-913-X
  2. Martin P. Clark: Data Networks, IP and the Internet: protocols, design and operation, Wiley (2003), ISBN 0-470-84856-1
  3. Douglas Comer: Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture (4th Edition), Prentice Hall; 4th edition (January 2000), ISBN 0130183806Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija