Osnove oblikovanja (FRI)

Visokošolski učitelji: Bovcon Narvika
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 63271Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v internih aktih Univerze v Ljubljani in Fakultete za računalništvo in informatiko.

Vsebina:

 • Izbrana poglavja iz zgodovine in razvoja oblikovanja. Umetnost in znanost, oblikovanje in tehnologija.
 • Osnovne likovne prvine, barvna teorija, kompozicija – vaje: vizualne študije, barvne študije.
 • Osnove tipografije in zakonitosti uporabe črkovnih vrst in družin.
 • Oblikovalski prelom formata in strukturiranje formata z likovnimi in tipografskimi elementi.
 • Zakonitosti ekranske slike in principi montaže slik.
 • Strukturiranje sporočila skladno z zakonitostmi komunikacijskega koda in v odvisnosti od družbenega konteksta sporočanja.
 • Koncept interaktivnosti v novih medijih.
 • Načrtovanje uporabniškega vmesnika: – 1. poudarek na inovativnosti komunikacije med uporabnikom in računalnikom; – 2. poudarek na ustrezno strukturirani vizualni komunikaciji elementov vmesnika, ki posreduje informacije o interakciji z vmesnikom.
 • Vizualizacija podatkov. Projektna naloga.
 • Uporabniški paket grafičnih programov Adobe: uporaba programov iz paketa.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnove načrtovanja vizualnih komunikacij. Oblikovalske načrtovalske metode bodo študenti računalništva in informatike uporabili pri načrtovanju novomedijskih vmesnikov, vizualizacij podatkov, elektronskih dokumentov in spletnih strani.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Poznavanje zakonitosti likovnega izražanja, od osnovnih likovnih prvin do principov gradnje podobe. Poznavanje zakonitosti uporabe črkovnih vrst. Poznavanje medijskih zakonitosti ekranske slike. Razumevanje strukturiranosti komunikacije v odvisnosti od komunikacijskega koda in ciljne skupine sporočanja.

Uporaba:

Uporaba oblikovalskih metod in uporabniških oblikovalskih programov za oblikovanje spletnih strani, elektronskih dokumentov, računalniških vmesnikov, vizualizacijo podatkov.

Refleksija:

Spoznavanje in razumevanje oblikovalskega procesa kot integralnega dela pri načrtovanju komunikacije med računalnikom in uporabnikom.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

Reševanje problemov pri načrtovanju uporabniku prijaznih računalniških vmesnikov in elektronskih dokumentov, ki temelji na zakonitostih oblikovalske stroke in metodah vizualnega sporočanja.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje v šoli, seminarji zajemajo domače delo. Poseben poudarek je na sprotnem študiju. Poseben vidik je vpeljevanje v skupinsko delo na kompleksnem oblikovalskem projektu.

Gradiva

 1. Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. Berlin: Gestalten, 2008.
 2. Flusser, V. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2000.
 3. Manovich, L. The Language of New Media. MIT, 2001.
 4. Samara, T. Design Elements: A Graphic Style Manual. Rockport Publishers, 2007.
 5. Strehovec, J. Besedilo in novi mediji. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.
 6. Tufte, R. E. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press LLC, 2001.
 7. Virtualni učitelji in priročniki za programe Adobe: Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija