Vpisni pogoji in vpis

VPIS 2023/2024

 

Objavljen je razpis za vpis v 1. letnik študijskih programov 1.stopnje, ki ga najdete na povezavi.

Prvi prijavni rok za državljane Slovenije in držav članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva bo potekal od 17. 2. do 27. 3. 2023 prek portala EVŠ.

 

Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije

Prvi prijavni rok: 17. februar do 20. april 2023 prek portala EVŠ.

 

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa so kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu 60 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk


Za študijsko leto 2023/2024 je razpisanih 30 vpisnih mest za redni študij ter 3 vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic EU.

Prehodi med študijskimi programi

Prehodi na univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija so mogoči med programi FE UL, FRI UL in drugih fakultet in univerz skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL.