Obvestila

Vpisi 2022

25.07.2022

 

 vpis 2022 vpis 2022 list 3

Navodila za vpis – bruci UN

Navodila za vpis – bruci VS

Navodila za vpis – bruci MAG 1

Navodila za vpis – bruci MAG 2

Navodila za vpis – PAVZIRANJE

Navodila za vpis – PONAVLJANJE in DODATNO LETO

Navodila za vpis – UPRAVIČENI RAZLOGI

Navodila za vpis – VPIS V VIŠJI LETNIK

Navodila za vpis – MANJKAJOČI PREDMET