Modul C

Modul C zajema celostno sliko potreb po električni energiji in izkoriščanju primarnih virov. Vsebuje osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo skozi spoznavanje proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije. Izpostavlja  okoljevarstvene vidike, vpliv trga z električno energijo in razvoj novih tehnologij, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije.

Modul daje pridobitev poglobljenega znanja o lastnostih, konstrukcijskih značilnostih in možnostih uporabe različnih vrst električnih strojev. Poudarek je na aplikativnih znanjih, ki jih bodoči projektant oziroma uporabnik potrebuje pri izbiri, dimenzioniranju in uporabi električnih strojev.

Modul vsebuje dva predmeta:

 

am_model_poljeaktuator_polje.jpg