Modul E

Predmeti Modula E 

Kakovost programske opreme 

Inovacijski proces in patentništvo

Cilj predmeta je spoznati osnove inovacijskega procesa, načine za zaščito intelektualne lastnine (industrijska lastnina, avtorske pravice), ekonomske in pravne vidike zaščite  intelektualne lastnine (kaj, kje, kdaj in kako varovati) ter načine pridobivanja in vodenja razvojno-raziskovalnih projektov, katerih izsledke je moč pravilno in pravočasno zaščititi s stališča varovanja intelektualne lastnine. Intelektualna lastnina je vrsta lastnine, ki je produkt človeške pameti in je ime pravnega koncepta, ki skrbi za varovanje intelektualne aktivnosti oz. znanja. Pravni koncept opredeljuje pravice avtorja nad njegovo intelektualno stvaritvijo in pravice javne dostopnosti do teh stvaritev. Znanje ščiti zato, da bi pospeševal razširjanje in uporabo intelektualnih stvaritev, ter vzpodbujal pošteno trgovino, ki prispeva h gospodarskemu in socialnemu razvoju družbe.
 

inovacijski procesi in patenti

Vsebina predavanj

  • Inovacije in z inovacijami povezani pojmi,
  • vrste intelektualne lastnine,
  • urad za varstvo intelektualne lastnine (slovenski, evropski, mednarodni),
  • avtorsko pravo,
  • industrijska lastnina (patent, model, znamka, geografska označba),
  • topografija polprevodniških vezij,
  • inovativnost in projekti EU (okvirni programi, kohezijski sklad in strukturni skladi).