Modul F

Predmeta:
- Aplikativna elektromagnetika
- Matematični praktikum

Cilji:
- osvežiti zakone elektromagnetizma,
- spoznati numerične postopke za analizo elektromagnetnih problemov,
- uporabljati programski orodji Mathematica in/ali Matlab,
- izvesti krajšo analizo izbranega elektromagnetnega problema;
- pridobiti dobro podlago za študij na 2. stopnji

Pridobljene kompetence:
- zmožnost definiranja, razumevanja, analize in interpretacije problemov iz elektrotehnike – elektromagnetike v industriji,
- sposobnost uporabe programov Mathematica in/ali Matlab,
- poglobljeno razumevanje elektrotehnike in numerične matematike, olajšano nadaljevanje študija na  2. bolonjski stopnji

Vrednotenje znanja:
- skupna seminarska naloga iz obeh predmetov ,
- manjši elektromagnetni problem po lastni izbiri,
- skupna končna ocena = seminarska naloga + njen zagovor

Posebnosti:
- vzporeden potek obeh predmetov, dopolnjevanje drug drugega