Pogoji za dokončanje

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 kreditnih točk.

Statut Univerze v Ljubljani (zadnja sprememba 27. 7. 2019) v 128. členu določa, kdaj študentu zagovora zaključnega dela ni potrebno plačati:

»Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.«

Kljub zgoraj zapisanemu pa mora po 72. členu Izpitnega pravilnika UL FE kandidat:

  • zaključiti in oddati magistrsko delo najkasneje šest mesecev od dneva, ko mu je bila odobrena tema oziroma najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom.
  • Visokošolsko strokovno diplomsko delo mora kandidat zaključiti in oddati najkasneje tri mesece od dneva, ko mu je bila odobrena tema oziroma najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom.
  • Univerzitetno diplomsko delo mora kandidat v študijski informacijski sistem v tekočem študijskem letu oddati najkasneje do 20. julija tekočega leta.
  • V primeru, da študent študijskih obveznosti razen zaključnega dela ne opravi pred koncem statusa študenta, mora zagovor plačati skladno s cenikom UL.

    Sprememba velja od 1. 10. 2019, ker je s 30. 9. 2019 prenehal veljati sklep UO FE o prehodnem obdobju.

    Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela