Pogoji za dokončanje

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Multimedijske komunikacije se zaključuje.

Statut Univerze v Ljubljani, zadnja sprememba 27. 7. 2019, v 128. členu določa, kdaj študentu zagovora zaključnega dela ni potrebno plačati.

Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

V primeru, da študent študijskih obveznosti razen zaključnega dela ne opravi pred koncem statusa študenta, mora zagovor plačati skladno s cenikom UL.

Sprememba velja od 1. 10. 2019, ker je s 30. 9. 2019 prenehal veljati sklep UO FE o prehodnem obdobju.

 

Po dveh letih od izgube statusa mora študent za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela