Interaktivna multimedija

Visokošolski učitelji: Zajc Matej
Koda predmeta: 61019
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Uvod v interaktivnost v multimediji. Načrtovanje interakcije in komponente interakcije človek-računalnik. Osnove modeliranja uporabnikov in analiza uporabnikovih potreb. Načrtovanje in izdelava interaktivnih multimedijskih vsebin. Osnove modeliranja interaktivnosti v jeziku UML. Napredne vhodno-izhodne naprave ter tehnične zmogljivosti sodobnih terminalskih naprav. Metode prototipiranja interaktivnih sistemov.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študentu predstaviti osnove interaktivnosti in postopke izdelave interaktivnih multimedijskih vsebin. Osvojiti osnove načrtovanja interakcije ter sodobnih uporabniških vmesnikov. Poznavanje izbranih programskih orodij in sposobnost načrtovanja in izvedbe interaktivnih multimedijskih projektov.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje pojmov načrtovanja interakcije v multimedijskih sistemih. Uporaba izbranih orodij za pripravo interaktivnih vsebin.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Gradiva

  1. D. Benyon, Designing Interactive Systems, Addison Wesley, druga izdaja 2010.
  2. B. Shneiderman, C. Plaisant, Designing the User Interface, Pearson, peta izdaja, 2010.
  3. D. Shaffer, Designing for Interaction, New Riders, druga izdaja, 2010.
  4. K. Goodwin, Designing for the Digital Age, Wiley, 2009.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije