Predstavitev

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije - SE ZAKLJUČUJE

Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 180

Strokovni naslov diplomanta/diplomantke:
diplomirani inženir multimedijskih komunikacij/diplomirana inženirka multimedijskih komunikacij (VS)
Okrajšava naslova je v obeh primerih dipl. inž. mm. kom. (VS)
 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Multimedijske komunikacije se zaključuje.

Skladno s 128. členom Statuta UL lahko študent, ki je izgubil status študenta, ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih od izgube statusa mora študent za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

 

Temeljni cilji programa so:

 • združevanje tehničnih in kreativnih sposobnosti,
 • opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja multimedijskih storitev in vsebin,
 • uporabo inženirskega pristopa k reševanju nalog,
 • razumevanje oblikovalskih in produkcijskih pristopov pri pripravi multimedijskih vsebin,
 • nadaljnje izobraževanje kot vseživljenjski proces.


Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • veščine zbiranja, uporabe in vrednotenja podatkov,
 • široko interdisciplinarno strokovno znanje s področja multimedije, telekomunikacij, informacijskih tehnologij, projektnega vodenja in osnov grafičnega oblikovanja ter produkcije.
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic,
 • sposobnost uporabe osvojenega znanja v praksi,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na strokovnem področju,
 • samostojno vodenje zadanih projektov ter delo v skupini,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • sposobnost iskanja in umeščanja novih informacij
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in multimedijskimi storitvami.
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.


Predmetnospecifične kompetence so:

 • poznavanje in razumevanje področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij,
 • razumevanje vizualnega in zvočnega komuniciranja,
 • poznavanje razvoja multimedijskih konvergenčnih storitev in vsebin,
 • poznavanje in razumevanje priprave video, avdio in pisanih vsebin,
 • uporabo programerskih znanj ter sodobnih programskih orodij,
 • razumevanje in uporaba tehničnih in pravnih vidikov zaščite vsebin,
 • razumevanje, načrtovanje in vodenje projektov s področja multimedijskih komunikacij,
 • razvoj veščin in spretnosti pri oblikovanju in sporočanju vsebin,
 • razumevanje tehnoloških omejitev pri pripravi vsebin,
 • razumevanje in spremljanje standardov s področja telekomunikacij, informacijskih tehnologij ter multimedijskih tehnologij,
 • sposobnost razvoja in vzpostavitve interaktivnih spletnih storitev z uporabo sodobnih informacijskih virov,
 • razumevanje tehnoloških razlik med sodobnimi napravami in sposobnost vzpostavitve kompatibilnih multimedijskih storitev na različnih napravah,
 • razumevanje problematike iskanja podatkov in sposobnost optimizacije njihove uporabe v multimedijskih storitvah.
 • razumevanje priprave vidnih sporočil, tridimenzionalne računalniške grafike ter animacije.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2016/2017

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2015/2016

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2014/2015


Opozorilo: Predstavljeni predstavitveni zbornik za študijski program Multimedijske komunikacije velja od študijskega leta 2014/2015 dalje za 1. letnik, od študijskega leta 2015/2016 dalje za 2. letnik in od študijskega leta 2016/2017 dalje za 3. letnik.