Optimizacija v telekomunikacijah

Visokošolski učitelji: Košir Andrej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64243Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija

Vsebina:

Algoritem in numerična analiza (algoritem, časovna in prostorska zahtevnost).

Teorija grafov (opis, operacije na grafih, osnovni grafovski algoritmi, izbrane lastnosti grafov).

Uvod v operacijske raziskave in optimizacijo. Optimizacijska naloga (formulacija, tipi rešitev, kriterijske funkcije). Linearno programiranje in celoštevilsko programiranje (predstavitev, simpleksna metoda, primeri iz TK). Analiza mreže (maksimalen pretok, minimalna cena, najkrajša pot). Nelinearna optimizacija (gradientne metode, optimizacija pri pogoju). Markovski verige (klasifikacija stanj, ergodičnost, uporaba). Teorija časovnih vrst in teorija čakalnih vrst (osnovna analiza). Teorija odločitev (predstavitev, uporaba). Pomembne aplikacije v TK. Načrtovanje poskusov in A/B testiranja. Optimalnost s stališča uporabnikove interakcije in optimizacija z uporabnikom v središču.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnov statistističnih metod in algoritmov. Razumevanje končnih polj. Spoznavanje osnovnih principov optimizacije in njenih postopkov z aplikacijo v telekomunikacijah. Spoznavanje različnih možnosti optimizacije in racionalizacije procesov ter postopkov v telekomunikacijah.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja,
  • laboratorijske vaje (uporaba obravnavanih metod in postopkov) ter
  • projekti.

Gradiva

  1. W. L. Winston: Operations research Applications and Algorithms, Brooks/Cole, 2004.
  2. Mauricio G.C. Resende, Panos Pardalos: Handbook of Optimization in Telecommunications, Springer, 2006.
  3. M. W. Carter, C. C. Price: Operations Research, A Practical Introduction, CRC Press, 2000.
  4. M. X. Cheng, Y. Li, D.-Z. Du: Combinatorial Optimization in Communication Networks, Springer, 2006.
  5. A. Košir: Operacijske raziskave v telekomunikacijah, Založbe FE in FRI, 2013.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije