Vezja pri visokih frekvencah

Visokošolski učitelji: Sešek Aleksander
Sodelavci: Kunaver Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64308Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Poznavanje splošnih vsebin:

 • matematike, fizike, merilninh metod in instrumentacije, osnove polprevodnikov in polprevodniške elektronike,

poznavanje strokovnih vsebin:

 • Zvezni signali in sistemi, Linearna elektronika, Analogna elektronska vezja.

Vsebina:

 1. Uvod: spektri, področja, električne dimenzije, tehnologije, načrt dela.
 2. Visokofrekvenčni sistemi: WLAN, GSM, GPS, Senzorji, VF Biomedicinske naprave, Reziskovalne naprave (NMR), skupni VF moduli.
 3. Kratka ponovitev teoretičnih osnov: valovanje, linije, abstraktni modeli (S in X parametri), impedančne matrike, ABCD matrike, Smithov diagram, ubiranje, Modeliranje, CAD orodja in simulacije, meritve.
 4. Načrtovanje visokofrekvenčnih gradnikov: Modeliranje, CAD orodja, simulacije, načrtovanje aktivnih in pasivnih VF vezji, digitalna vezja pri visokih frekvencah, VF meritve.
 5. Osnove elektromagnetne združljivosti: osnovni pojmi, odpravljanje motenj, zaščita pred motnjami, zagotavljanje elektromagnetne združljivosti, meritve, orodja za načrtovanje.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje specifičnih elementov vezji in sistemov za visoke frekvence ter spoznavanje specifičnih metod analize, sinteze, načrtovanja CAD orodji in meritev za načrtovanje visokofrekvenčnih vezji in sistemov. Spoznavanje nekaterih VF systemov. Vpogled v osnovne koncepte elektromagnetne združljivosti.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje metod analize, sinteze, simulacij in uporabo izbranih CAD orodji za načrtovanje viskokfrekvečnih vezji in sistemov ter osnovnih merilnih metod za vezja pri visokih frekvencah.
 • Poznavanje osnovnih konceptov elektromagnetne združljivosti, metod za odpravljnaje motenj in zagotavljnja EMC kompatibilnosti.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje sestavljene iz dveh delov: uporaba CAD orodji pri načrtovanju realnih VF vezji ter meritve VF vezji in sistemov.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Kostevc, D., Poglavja iz mikrovalov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
 2. Paul, C. R., Introduction to Electromagnetic Compatibility, Wiley, 1992
 3. Johnson, H., Graham, M., High-speed Digital Design, Prentice Hall, 1993
 4. Pozar, D.M, "Microwave Engineering," Wiley, 2012.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika