Komunikacijska elektronika

Visokošolski učitelji: Zajc Matej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64311Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik

Vsebina:

Analogni gradniki elektronskih komunikacijskih vezij, tehnologije izdelave analognih vezij. Gradniki digitalnih elektronskih komunikacijskih vezij: namenski procesorji, programljive arhitekture, periferne enote, tehnologije izdelave digitalnih vezij. Gradniki visokofrekvenčnih komunikacijskih sistemov: zajem in obdelava signalov. Uporabniška elektronika in vgrajeni sistemi: optimizacija porabe moči, življenjska doba produkta, optimizacija podsklopov in stopnja integracije ter vpliv na lastnosti vezij in ceno produkta. Telekomunikacijski sistemi: arhitekture komunikacijskih sistemov, strojna in programska oprema, arhitekture in primeri uporabe signalnih procesorjev, komunikacijskih procesorjev, omrežnih procesorjev in paketnih procesorjev. Multimedijski sistemi: arhitekture multimedijskih sistemov, strojna in programska oprema, realizacija algoritmov digitalne obdelave signalov.

Cilji in kompetence:

 • Predmet poglobi razumevanje realizacije zajema, obdelave in prenosa signalov.
 • Razumevanje delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, ki se kot gradniki uporabljajo pri realizaciji v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih.
 • Seznanitev s stanjem na področju realizacije komunikacijskih vezij s poudarkom na tehnološki izvedljivosti, ekonomski upravičenosti in tehnoloških trendih.

Predvideni študijski rezultati:

Študent se seznani s pomembnejšimi analognimi in digitalnimi gradniki komunikacijske elektronike ter njihove funkcije v komunikacijskih in multimedijskih sistemih.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • praktični prikazi,
 • avditorne in laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. K. K. Parhi, VLSI Digital Signal Processing Systems: Design and Implementation, Wiley
 2. P.R. Gray, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog integrated Circuits, Wiley, 1993.
 3. J. F. Wakerly, Digital Design, Prentice Hall, 2001.
 4. Lee E.A., Meseerschmitt D.G., Digital Communications, Kluwer Accademic Press, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika