Predstavitev

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2022/2023Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika

Trajanje študijskega programa: 2 leti.
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 120.
 

Smeri študijskega programa:

​​

Prvi trije semestri potekajo v obliki predavanj in vaj, 4. semester pa je namenjen izdelavi magistrskega dela pod vodstvom izbranega mentorja.


Moduli študijskega programa:


Moduli A-G so izbirni v poletnem semestru 1. letnika ne glede na smer študijskega programa. Modula H in I sta alternativno izbirna v zimskem semestru na študijski smeri Avtomatika in informatika, modula J in K pa sta alternativno izbirna v zimskem semestru na študijski smeri Informacijsko komunikacijske tehnologije.

Strokovni naslov diplomanta/diplomantke: 
magister inženir elektrotehnike / magistrica inženirka elektrotehnike
Okrajšava naslova je v obeh primerih mag. inž. el.


Temeljni cilji programa, so:

 • zagotoviti vrhunsko strokovno znanje s področja elektrotehnike,
 • spodbujati kreativnost in kritičnost pri iskanju novih rešitev,
 • omogočiti učinkovito vključitev v razvojno-raziskovalno delo ob zaposlitvi in inovativno iskanje novih rešitev,
 • podati odlične temelje za študij na 3. stopnji elektrotehnike ali druge tehniške stroke,
 • prepričati slušatelje v nujnost nadaljnjega samostojnega študija v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • zmožnost samostojnega in ustvarjalnega razvojno-raziskovalnega dela na področju elektrotehnike in širše,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom s področja elektrotehnike in njihove kritične presoje,
 • sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki tako na visoki strokovni ravni kot tudi na poljudni ravni, primerni ciljnemu občinstvu,
 • sposobnost učinkovite uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2023/2024

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2022/2023

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2021/2022

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2020/2021

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2019/2020

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2018/2019

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2016/2017

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2015/2016

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2014/2015