Avtomatika in informatika

Avtomatika je veda o sistemih in vodenju sistemov. Ukvarja se s proučevanjem in snovanjem naprav in sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja in delno tudi njegove miselne zmogljivosti. Informatika je veda o samodejnem zbiranju, preoblikovanju, prenašanju, shranjevanju in izkoriščanju podatkov in informacij za avtomatizacijo različnih procesov. Skupaj z informacijskimi tehnologijami omogoča avtomatika vzpostavitev učinkovitega samodejnega delovanja raznih tehnoloških, proizvodnih, ekonomskih in drugih procesov. Znanja, ki jih študenti pridobijo na smeri Avtomatika oz kasneje Avtomatika in informatika omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje opravil v tehničnih sistemih. Avtomatika in informatika obvladujeta vse glavne sisteme, ki omogočajo sodobni način življenja.

 

avtomatika1