Biomedicinska tehnika

BIOMEDICINSKA TEHNIKA – BMT (ang. Biomedical Engineering – BME) je zelo raznoliko in izrazito interdisciplinarno področje, ki povezuje tehniko z medicino in biologijo. Biomedicinska tehnika poskuša z inženirskim pristopom in metodami širiti in poglabljati znanja o zgradbi in delovanju kompleksnih bioloških sistemov v različnih okoljih. Biomedicinska tehnika neprestano razvija nove tehnologije, naprave in postopke za spremljanje, ohranjanje in izboljšanje zdravja ter kakovosti življenja in je eno najhitreje razvijajočih se področij, ki bo imelo velik vpliv na naše bodoče življenje.

Biomedicinska tehinka 3