Elektroenergetika

Elektroenergetski sistem je največji sistem, kar jih je kdajkoli ustvaril in obvladoval človek. Upravljanje s ‚strojem‘ takšnega obsega pa zahteva veliko znanja in usposobljene inženirje, saj njegovo delovanje brez kompleksnega vodenja, skrbnega načrtovanja in ustreznega vzdrževanja ni mogoče. Stalno povečevanje porabe, uvajanje sodobnih tehnologij, priključevanje novih virov energije, uvedba trga z električno energijo in skrb za trajnostni razvoj so dejavniki, ki nenehno spreminjajo področje elektroenergetike. Rezultat inženirskega dela je učinkovit in zanesljiv elektroenergetski sistem, ki omogoča nemoteno oskrbo porabnikov z eno najbolj fleksibilnih oblik energije – z električno energijo.

energetika