Mehatronika

Mehatronika (mehanika in elektronika) je uveljavljen celostni pristop obravnave elektromehanskih sistemov. Izraz običajno definiramo kot sinergijo (medsebojno dopolnjevanje) mehanike, elektronike, regulacijske tehnike in računalništva v postopku projektiranja in realizacije tehniških sistemov. Zaradi narave ciljnih sistemov je mehatronika multidisciplinarno področje, ki ga lahko obvladajo le ustrezno izobraženi kadri. Mehatronika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je multidisciplinarno področje, ki združuje znanja o elektromehanskih komponentah, sistemih močnostne elektronike, regulacijski, krmilni in mikroprocesorski tehniki.

 

mehatronika