Modul C

Osnovni cilji modula C

Cilj modula je študentu podati znanja o biomehanskih zakonitostih gibanja človeka in sintezi vodenja robotskih naprav, ki delujejo v interakciji s človekom. Študent pridobi temeljna znanja za uporabo in razvoj merilnih ter robotskih naprav za rehabilitacijo, šport in nove aplikacije, kjer je potreben prenos rešitev narave v prakso.

 

Predmeta modula:

Biomehanika  

Predmet obravnava osnovne zakone mehanike z vidikov uporabe pri razumevanju in analizi živih sistemov. Pridobljena znanja obsegajo področja mehanike materialov in mehanskih struktur ter gibanja s poudarki na rehabilitaciji in športu. Biomehanski sistem človeka je obravnavan z vidikov statične, kinematične in dinamične analize. Obravnavani so mehanika sklepov in mišic, antropometrija in osnovne zakonitosti lokomocije skozi praktične primere analize stoje, hoje, teka in veslanja.

Biomehanika

 

Roboti v stiku s človekom

Predmet obravnava večmodalno interakcijo med človekom in robotom z namenom nadgradnje človekovih sposobnosti. Roboti v interakciji s človekom lahko delujejo na različnih nivojih. Človeku omogočajo natančnejše, enostavnejše in varnejše izvajanja nalog (kirurška in diagnostična robotika), s haptičnimi roboti moremo simulirati interakcije, ki zahtevajo fizični dotik človeka z okoljem, roboti lahko delujejo kot ojačevalniki človekove sile (eksoskeletni roboti), nadomeščajo amputirane dele telesa (robotske proteze), znotraj človeškega telesa omogočajo natančno diagnostiko in doziranje zdravilnih učinkovin, v industrijskem okolju pa sodelovanje človeka in robota omogoča natančnejše in hitrejše izvajanje nalog.

Roboti v stiku s človekom