Modul F

Cilj modula je, da študentom posreduje mnogokrat prezrto zavedanje o vzajemnem vplivu tehničnih izboljšav na področju izgradnje sodobnih elektronskih napajalnih naprav, ki ne bi bilo tako intenzivno brez poznavanja snovnih lastnosti osnovnih gradnikov in njihovih izdelavnih tehnologij. Raziskovalni trend slednjih pa narekujejo vedno višje zahteve po energijski učinkovitosti pretvorniških naprav in njihov prodor na področja, kjer sta zanesljivost in varnost ključnega pomena.

Predmet Elektronske napajalne naprave podaja širši vpogled v pretvorbo električne energije v raznovrstnih napajalnih napravah in sistemih s stališča zanesljivega in varnega obratovanja. Podaja detajlnejši vpogled v delovanje in načrtovanje stikalnih napajalnih sistemov od izbire močnostnih elementov do optimizacije internih regulacijskih zank. Pozornost je posvečena tudi elektromagnetni kompatibilnosti (EMC), še posebej:  izvorom in načinom razširjanja elektromagnetnih motenj, ukrepom in komponentam za zmanjšanje EM motenj ter postopkom in preizkusom ugotavljanja skladnosti z EMC. Cilj predmeta je usposobiti študenta za poglobljeno analizo pretvorniških naprav in za samostojno načrtovanje, realizacijo in optimizacijo stikalnih pretvorniških naprav.

Predmet Materiali in tehnologije obravnava materiale na področju močnostne elektrotehnike. Podrobneje opisuje postopke za določanje snovnih lastnosti ter podaja podrobnejši vpogled na: kristalografijo in izbrane kristalne strukture, kovinske materiale, topnost kovin, zlitine, hladno preoblikovanje kovin, izbrane kovinske materiale in njihove lastnosti, materiale za električne kontakte, kontaktna napetost, termoelektrične pojave, elektrokemične člene, vodik in gorivne celice, uporovne materiale, superprevodne materiale, spajke in spajkalna zaščitna sredstva. Pri magnetnih materialih se podrobneje posvetimo razdelitvi magnetnih materialov, magnetnemu momentu pri feromagnetnih materialih, magnetni anizotropiji, domenam in pregradam, tehnologiji izdelave mehkomagnetnih in trdomagnetnih materialov ter praktičnim primerom uporabe magnetnih materialov. Obravnava izolacijskih materialov oz. dielektrikov je podrobneje osredotočena na: vrste polarizacij v snoveh, dielektrične izgube, termoplaste, duroplaste, elastomere, kompozite, pline, tekočine, anorganske dielektrike.