Modul I

Osnovni cilji modula

Seznaniti študenta z naprednimi postopki in tehnologijami vidnega in slušnega zaznavanja v inteligentnih več-senzorskih sistemih, ki postavljajo človeka v središče svoje pozornosti.

Področja uporabe

Razvoj in uporaba gradnikov ambientalnih inteligentnih sistemov, ki vključujejo vidno in slušno zaznavanje ter biometrijo. Razvoj sistemov, ki omogočajo samodejno zaznavanje, razpoznavanje, sledenje in prilagajanje človeku in njegovim potrebam pri podpori njegovemu delovanju, varnosti in udobju.

Predmeti modula

Slikovne tehnologije
Spoznavanje z naprednejšimi postopki in tehnologijami vidnega zaznavanja v inteligentnih več-senzorskih sistemih ter seznanjanje z možnostmi uporabe slikovnih tehnologij v industriji, avtomatiki, robotiki, inteligentnih video-nadzornih sistemih,  prometu in športu.

kamera

 

Govorne tehnologije
Spoznavanje s področjem naprednih govornih tehnologij, ki omogočajo človeku najbolj naravno sporazumevanje z napravami v ambientalnih inteligentnimi sistemih ter seznanjanje z različnimi računalniškimi orodji, ki omogočajo izgradnjo takšnih sistemov.

govor

 

Seminar iz biometričnih sistemov
Spoznavanje z osnovnimi načeli in gradniki biometričnih sistemov ter predstavitev primerov tovrstnih sistemov za samodejno razpoznavanje ljudi. Izvedba seminarskega projekta, ki vključuje razvoj izbranega primera biometričnega sistema ter raziskavo možnosti njegove uporabe pri varnostnih in nadzornih sistemih.

biometrija

Vaje in orodja

V okviru predmetov modula se bodo študenti spoznali z računalniškimi orodji in programskimi jeziki, kot so Matlab, C/C++, OpenCV, Java, Netbeans, Weka, Sphinx in FreeTTS.