Robotika

Robotika uporablja znanja številnih področij ter je s tem izrazito multi in interdisciplinarna znanstvena disciplina. Multidisciplinarna je zaradi združevanja znanj s področij, kot so senzorji, merjenja, pogoni, procesiranje signalov, kinematika, dinamika in vodenje robotov, navidezna okolja, robotski vid, informacijske in računalniške tehnologije, ter interdisciplinarna v smislu prenosa generičnih znanj z enega področja na drugega. Tako je zasnovan tudi študij robotike. Robotika se ne omejuje na aplikacije znotraj posameznih področij proizvodnih sistemov, temveč danes predstavlja ključne razvojne usmeritve na področjih od medicine, servisnih dejavnosti in vzdrževanja, zaščite, do kmetijstva in varovanja okolja.

robotika