Elektrotehnika - Predmetnik

1. letnik
 Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 Elektrotehnika - Elektroenergetika
 Elektrotehnika - Elektronika
 Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 Elektrotehnika - Mehatronika
 Elektrotehnika - Robotika
2. letnik
 Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 Elektrotehnika - Elektroenergetika
 Elektrotehnika - Elektronika
 Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 Elektrotehnika - Mehatronika
 Elektrotehnika - Robotika

Učni načrti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika

Grafična predstavitev izbirnosti na 2. stopnji


1. LETNIK

Izbirni predmeti


Izbirni moduli
Modul A
*Inteligentni sistemi za podporo odločanju
*Identifikacija

Modul B
Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura
Tehniška kakovost

Modul C
*Roboti v stiku s človekom 
*Biomehanika 

Modul D
Fotonika
Preizkušanje elektronskih vezij

Modul E
*Alternativni viri električne energije in energetski trgi 
*Energetika

Modul F
Elektronske napajalne naprave
Materiali in tehnologije


Modul G
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki
Mobilni in telematski sistemi 


2. LETNIK
Izbirni predmeti


Izbirni moduli
Modul H
Proizvodni management
Industrijska informatika
Seminar iz inteligentnega vodenja


Modul I
Slikovne tehnologije
Govorne tehnologije
Seminar iz biometričnih sistemov

Modul J
Internetne storitve in aplikacije
Internetna omrežja II

Modul K
Satelitske komunikacije in navigacija
Akustika v komunikacijah 


Sistem izbire posameznih izbirnih predmetov in modulov je razviden iz predmetnikov izbrane študijske smeri. Izbirne predmete in module študent izbere ob vpisu v naslednje študijsko leto oz. pri izpolnjevanju vpisnega lista.

*Predmet se izvaja v angleškem jeziku

 

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV IN MODULOV

Študent lahko v okviru zunanje izbirnosti izbere en predmet, pri čemer uskladitev urnika obveznosti ni zagotovljena.  

Priporočen zunanji izbirni predmet:

Ime predmeta: Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe - izvaja na EF UL

Nosilec: Mateja Drnovšek

Semester: letni

Kreditne točke: 6

Vsebina: ​​​​​​​Uvod v ekonomske vede. Vloga podjetnikov v gospodarstvu. Podjetniške priložnosti. Razvoj podjetniških rešitev. Razumevanje uporabnikov. Razumevanje trga. Načrtovanje posla. Ekonomika posla. Financiranje ustanovitve podjetja in začetnega poslovanja. Pravni vidiki ustanovitve podjetja in podporno okolje.

Ime predmeta: Izbrane teme iz tehnike z didaktiko – izvaja PF UL   

Nosilec: doc. dr. Janez Jamšek, izr. prof. dr. Slavko Kocijančič

Semester: zimski

Kreditne točke: 6

Vsebina: ​​​​​​​Obravnava sodobnih tem s področja tehnike in njihov prenos v poučevanje v osnovnih in srednjih šolah. Razvoj in izdelava eksperimentov in učnih kompletov s področja elektrotehnike in računalništva. Priprava pisnih in video gradiv. Izvedba delavnic.