Multimedijski terminali (FE)

Visokošolski učitelji: Meža Marko

Visokošolski učitelji: , Zajc Matej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M28Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

 • Multimedijski terminali: vrste terminalov v multimediji, osnovne strojne in programske značilnosti, zgradba multimedijskih terminalov.
 • Lastnosti multimedijske terminalske opreme: funkcionalnost, zmogljivost, povezljivost, kompatibilnost, modularnost, standardi.
 • Zgradba terminalov, vhodno/izhodne enote: tehnologije prikazovalnikov, senzorji, tipkovnice, vmesniki, konvergenca terminalov, sistemska integracija.
 • Digitalni sistemi: osnovni principi delovanja digitalnih sistemov, CPE, pomnilnik, vhodno-izhodne enote.
 • Tehnološke zahteve različnih uporabniških vmesnikov: računska moč, ločljivost prikazovalnikov, energetska varčnost, skladnost s standardi. Načrtovanje strojne in programske opreme.
 • Načrtovanje aplikacij: ocena zahtevnosti algoritmov, optimizacija algoritmov za dano arhitekturo. Izbrani primeri multimedijskih terminalov v multimedijskih sistemih.
 • Življenjski cikel razvoja multimedijskega terminala: sistemska analiza in načrtovanje.
 • Tehnologije za napredno interakcijo: uporabniške zahteve, uporabniško usmerjeno načrtovanje, ergonomija.
 • Nosljivi in mobilni sistemi: karakteristike, avtonomija, povezljivost.
 • Pametni telefoni in tablični računalniki: profesionalna in domača okolja, učenje, zabava.

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje zgradbe in delovanja multimedijskih terminalov pri zajemu, obdelavi in prikazu multimedijskih signalov. Poznavanje omejitev in zmogljivosti terminalske opreme pri načrtovanju multimedijskih storitev.
 • Sooblikovanje načrtovanja uporabniške izkušnje in procesa načrtovanja aplikacij.
 • Načrtovanje multimedijske opreme za različne kontekste. Tehnološko poznavanje opreme za boljše načrtovanje storitev in aplikacij.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Poznavanje zgradbe in delovanja modernih terminalov v interakciji z uporabnikom.
 • Uporaba: Uporaba v sklopu razvoja vmesnikov in interakcije človek-računalnik ter razvoju multimedijskih storitev.
 • Refleksija: Zmožnost načrtovanja multimedijskih rešitev in tehnološke podpore pri načrtovanju storitev in aplikacij.
 • Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnosti analize obstoječih produktov in načrtovanje lastnih rešitev, uporabe specifikacij, standardov in drugih virov, uporaba tehnologij, samostojno reševanje problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s podporo avdio-vizualne opreme, praktične demonstracije in samostojne seminarske naloge. Delo posamezno in v skupinah. Praktično delo in vrednotenje produktov.

Gradiva

 1. Philip Kortum , HCI Beyond the GUI: Design for Haptic, Speech, Olfactory, and Other Nontraditional Interfaces, MK, 2009.
 2. Achintya K. Bhowmik , Interactive Displays: Natural Human-Interface Technologies, Wiley, 2014.
 3. Kim Goodwin and Alan Cooper, Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services, Wiley, 2009.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Multimedija