Obdelava multimedijskih vsebin (FE)

Visokošolski učitelji: Burnik Urban
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64M27Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

 • Obdelava multimedijskih signalov s kratko ponovitvijo posebnosti digitalne obdelave signalov, časovni in frekvenčni prostor ter osnove vzorčenja. Zajem, značilnosti in digitalni zapis zvočnih, slikovnih in video signalov.
 • Tipi multimedijskih signalov (tekst, stacionarna grafika, zvok, slika, video, 3d video, haptični signali). Večmodalna narava informacije. Sodobno pojmovanje signalov v IKT; signali uporabnika in okolja, biosignali, socialni signali, ambientni signali.
 • Zaznavanje zvoka, slike in videa. Fiziologija in psihologija percepcije vsebin. Razumevanje omejitev človeškega percepcijskega sistema. Pojem izgubnosti v multimedijskem zapisu.
 • Pregled eno- in večdimenzionalnih diskretnih postopkov obdelave in transformacij, ki so najpogosteje v uporabi za obdelavo zvočnih in slikovnih signalov (digitalni filtri, unitarne transformacije, diskretna Fourierova transformacija, diskretna kosinusna transformacija, valčne transformacije, analiza lastnih vrednosti, PCA, ICA).
 • Načini kodiranja in zapisa multimedijskih signalov (brezizgubno zgoščevanje, redundanca, paketizacija, enkapsulacija). Standardizacija in komercialni zapisi avdiovizualnih gradiv, komercialni kodeki in vsebniki (MPEG,…)
 • Identifikacija objektov in stanj v multimedijskih sistemih za implicitno interaktivnost v komunikaciji s posredništvom elektronskih naprav.
 • Algoritmi in postopki za sintezo in integracijo multimedijskih gradiv.
 • Sistemi za upravljanje z multimedijskimi vsebinami.
 • Prilagajanje gradiva avdio-video storitevlastnostim prenosnega kanala in terminalne opreme
 • Upravljanje s avtorskimi pravicami in nadzor dostopa do vsebin.
 • Postopki za vrednotenje kvalitete storitev v elektronskih medijih. Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje kvalitete in standardizacija. Kvaliteta uporabniške izkušnje.

Cilji in kompetence:

Predmet predstavlja principe, postopke, in programsko opremo pri obdelavi in končni produkciji multimedijskih vsebin. Poznavanje sodobnih postopkov za obdelavo in modeliranje signalov. Razumevanje delovanja, izbira primernega postopka ter praktična uporaba orodij za napredno obdelavo in modeliranje signalov. Poznavanje sodobnih postopkov za precepcijsko zasnovano kompresijo multimedijskih signalov. Poznavanje standardov ter komercialnih rešitev za kodiranje zvoka, slike in videa. Obvladovanje procesov digitalne distribucije vsebin s kodiranjem, enkapsulacijo podatkov, zaščito vsebin ter vrednotenjem kvalitete storitev. poznavanje postopkov zajema, obdelave, montaže in postprodukcije avdio-vizualnih vsebin
uporaba standardne programske opreme za obdelavo in produkcijo vsebin

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje algoritmov in postopkov za analizo in rekonstrukcijo digitalnih multimedijskih signalov
 • Znanje razvoja aplikacij in uporabe programskih orodij in okolij za različne ciljne platforme in za področja uporabe.
 • Razumevanje in poznavanje vseh pomembnih modalnosti signalov v multimediji
 • Poznavanje fizioloških lastnosti zaznavanja zvoka, slike in videa z razumevanjem obsega podatkov, ki ga človek s svojimi čutili zmore zaznati.
 • Poznavanje osnovnih algoritmov za izgubno zgoščevanje zvoka, slike in videa.
 • Poznavanje nabora standardov za učinkovit kodni zapis multimedijskih signalov.
 • Poznavanje sistemov za zaščito avtorskih pravic.
 • Razumevanje delovanja operaterskih in ne-operaterskih sistemov za distribucijo multimedijskih vsebin.
 • Poznavanje postopkov za vrednotenje kvalitete multimedijske storitve.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje, projektno delo z ustnim zagovorom, domače naloge.

Gradiva

 1. Saeed V. Vaseghi. Multimedia Signal Processing: Theory and Applications in Speech, Music and Communications. (Wiley) Nov 12, 2007
 2. A. Murat Tekalp. Digital Video Processing (2nd Edition). (Prentice Hall Signal Processing Series) Jun 28, 2015
 3. John W. Woods. Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding, Second Edition. (Elsevier) Jul 1, 2011
 4. Bose, T., Digital signal and image processing, John Wiley and Sons, 2010 (izbrana poglavja).
 5. Mandal, M., Multimedia Signals and Systems, Springer, 2012.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Multimedija