Napredna računalniška grafika (FRI)

Visokošolski učitelji: Marolt Matija
Koda predmeta: 63553Opis predmeta

Vsebina:

Predavanja:

3D modeliranje

 • poligonske mreže, večločljivostne mreže, poenostavitve, optimizacija
 • parametrične ploskve, pretvorba v poligone
 • implicitne ploskve in polne predstavitve
 • točkovne predstavitve, pretvorba v ploskovne

Upodabljanje

 • osnove fotometrije in radiometrije, osvetljevanje, odsevanje
 • napredni modeli osvetljevanja in odsevanja, BRDF, podpovršinsko razprševanje
 • globalna osvetlitev: enačba upodabljanja, modeli za reševanje
 • Monte Carlo sledenje poti, Metropolis light transport, pomnenje obsevanosti, mapiranje fotonov
 • nefotorealistično upodabljanje
 • upodabljanje s slikami

Animacija

 • interpolacija, kinematika
 • zajem gibanja: urejanje gibanja, predelava gibanja, iskanje, segmentacija in klasifikacija
 • dinamika: sistemi delcev in vzmeti, animacija tekočin, toga telesa, mehka telesa
 • simulacija množic
 • obrazna animacija

Znanstvena vizualizacija

 • upodabljanje s konturami in izoploskvami
 • metanje žarkov za volumetrično upodabljanje
 • upodabljanje v prostoru predmetov
 • vizualizacija vektorskih polj, tekočin, advekcija tekstur

Vaje:

 • Laboratorijski projekti, na katerih študenti implementirajo lastne rešitve za vizualizacijo in animacijo 3D predmetov.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da študenti razumejo matematične in fizikalne aspekte in algoritme, ki so podlaga modernih pristopov v računalniški grafiki (teoretična podlaga), ter da jih znajo aplicirati v svoje programske rešitve (praksa).

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

 • Zmožnost kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja
 • Zmožnost definiranja, razumevanja in reševanja ustvarjalnih profesionalnih izzivov v računalništvu in informatiki
 • Sposobnost profesionalnega komuniciranja v materinem in tujem jeziku
 • Sposobnost uporabe pridobljenega znanja za reševanje tehničnih in znanstvenih problemov v računalništvu; sposobnost nadgrajevanja pridobljenega znanja.
 • Kompetence na področju računalništva in informatike, ki omogočajo nadaljevanje študija na tretji stopnji.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Poznavanje algoritmov in metodologij za uporabo in razvoj naprednih sistemov za 3D upodabljanje in animacijo.

Uporaba: Razvoj lastnih grafičnih programov za upodabljanje, animacijo in simulacijo.

Refleksija: Spoznavanje in razumevanje uglašenosti med teorijo in njeno aplikacijo na konkretnih primerih s področja računalniške grafike.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

Reševanje drugih konceptualno sorodnih problemov na osnovi algoritmov računalniške grafike.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, izvajanje laboratorijskega projekta pod mentorstvom asistenta.

Gradiva

 1. Matt Phar and Greg Humphreys:Physically Based Rendering: From Theory To Implementation. Morgan Kaufmann, Second Edition, 2010
 2. Mario Botsch, Leif Kobbelt, Mark Pauly, Pierre Alliez, Bruno Levy:Polygon Mesh Processing.CRC Press, 2010
 3. Rick Parent: Computer Animation: Algorithms and Techniques. Morgan Kaufmann, 3. edition 2012.
 4. John Hughes , Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley: Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley Professional; 3. edition, 2013