Pogoji za dokončanje

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev strokovnega naslova magister/magistrica uporabne statistike je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja magistrsko delo, kar v skupnem obsegu predstavlja 120 KT.