Vpisni pogoji in vpis

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024

Razpis za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje je odprt od 23. marca do 18. avgusta 2023. Prijavo oddate prek portala EVŠ.

 

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija, ki pa ga morate zaključiti najkasneje do 8. septembra 2023!

 

Razpisanih je 20 prostih mest za državljane članic EU in 4 prosta mesta za državljane nečlanic EU.

 

V primeru, da število prijav presega število razpisanih prostih mest, bodo kandidati 1. 9. 2023 na Fakulteti za elektrotehniko opravljali izbirni izpit. Kandidati iz držav, ki niso članice EU, bodo izbirni izpit opravljali prek spleta. Dodatne informacije o izbirnem izpitu (če bo potreben) bodo kandidati prejeli v ponedeljek, 28. 8.2023 na e-naslov, ki so ga zapisali v prijavi na EVŠ.
 
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tanja.petek@fe.uni-lj.si ali na številki 01 476 8460.

 

VPISNI POGOJI:

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program vsaj prve stopnje s katerega koli strokovnega področja.

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Merila in postopki za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpisna mesta izbrani glede na:

  • povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje, brez diplome (30%)
  • rezultate preizkusa znanja (izbirnega izpita), ki obsega vsebine s področja logike, maturitetnega znanja matematike, splošno znanje verjetnosti ter statistične pismenosti (70%).

Vse dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu info.stat@uni-lj.si.

 

Merila za prehode med programi

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na študijskem programu druge stopnje Uporabna statistika.

Prehod je mogoč iz:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • univerzitetnih študijskih programov po starem programu.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, in veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski program Uporabna statistika bo individualno obravnaval programski svet študijskega programa v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in za vsakega kandidata posebej določil obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program, in opredelil letnik, v katerega lahko kandidat prehaja oziroma vsebine, ki se mu priznajo.