Elektrostatika površin in nanostruktur

Visokošolski učitelji: Iglič Aleš
Sodelavci: Kralj-Iglič Veronika
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64803Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani

Vsebina:

Osnove statistične termodinamike, teoretični opis naelektrene površine v stiku z elektrolitsko raztopino (teorija električne dvojne plasti), dielektrične lastnosti električne dvojne plasti, elektrostatika nanostruktur, vpliv nanodelcev na interakcije med naelektrenimi površinami, adsorpcija naelektrenih nanodelcev na naelektrene površine, interakcija naelektrenih nanodelcev z naelektrenimi nanostrukturiranimi kovinskimi in polprevodniškimi površinami

Cilji in kompetence:

Poznavanje teoretičnih eksperimentalnih osnov elektrostatskih interakcij v sistemih naelektrenih površin in nanodelcev.

Predvideni študijski rezultati:

Kandidata usposobiti za izvedbo raziskav elektrostatskih interakcij v različnih sistemih naelektrenih površin in nanodelcev.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, konzultacije, projektno/ seminarsko delo.

Gradiva

  1. A. Iglič, D. Drobne, V. Kralj Iglič: Nanostructures in biological systems - theory and applications, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., Singapur, 2014 (in print).
  2. J. Israelachvili: Intermolecular and Surface Forces, Academic Press ltd., London, vsakokratna nova izdaja.
  3. Aktualni znanstveni članki iz področja, ki jih sproti določijo izvajalci predmeta