Inteligentne stavbe

Visokošolski učitelji: Bizjak Grega
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64877Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v program.

Vsebina:

Predmet postavlja v središče človeka in njegove potrebe v delovnem in bivalnem okolju. S pomočjo izbranih poglavij s področja avtomatizacije stavb in razsvetljave predstavi načine, kako delo in bivanje v notranjem okolju narediti človeku bolj prijazno, udobno in varno. Pri tem je poseben poudarek dan varnosti in energetski učinkovitosti stavb.

Vsebina je razdeljena v naslednja poglavja:

 • Človekove potrebe pri delu in bivanju
 • Avtomatizacija stavb
 • Inteligentne inštalacije
 • Razsvetljava po meri človeka
 • Svetleče diode in drugi moderni svetlobni viri
 • Uporaba dnevne svetlobe
 • Energetsko učinkovite in okolju prijazne "zelene" stavbe
 • Meritve in senzorika
 • Povezave stavbe z zunanjim svetom

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente s stanjem na izbranih področjih inteligentnih stavb, ki so trenutno v središču raziskav in razvoja. Študent se bo zavedal pomena in vpliva avtomatizacije delovnega in bivalnega okolja na človeka in njegovo delovanje kot tudi s tem povezanih problemov. Tako bo razvil kritičen odnos do trenutnih tehničnih rešitev na tem področju kar mu bo omogočilo ustvarjalno delo pri raziskavah in razvoju novih izdelkov in rešitev.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo obvladal temeljno znanje na področju inteligentnih stavb, ki ga bo znal povezati z drugimi znanji z različnih področij, ki se ukvarjajo z delovnim in bivalnim okoljem (npr. elektrotehnika, arhitektura, medicina, ergonomija …). Sposoben bo samostojno delati na razvoju ali raziskavah novih konceptov, rešitev in izdelkov za avtomatizacijo stavb.

Metode poučevanja in učenja:

Vodeno seminarsko delo, konzultacije.

Gradiva

 1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava , Založba FE in FRI, 2013.
 2. TRÄNKLER, H.-R., SCHNEIDER, F. Das Intelligente Haus, Richard Pflaum Verlag, 2001
 3. SCHERG, Rainer. EIB/KNX_Anlagen, Vogel Buchverlag, 2011
 4. LENK, Ron, LENK, Carol. Practical Lighting Design with LED, IEEE Press, 2011
 5. VALBERG, Arne. Light Vision Color, John Wiley & Sons, Ltd, 2005
 6. ANDER, Gregg D. Daylighting Performance and Design, John Wiley & Sons, Ltd, 2003
 7. The IESNA Lighting handbook: reference and application, New York : Illuminating Engineering Society of North America, cop. 2011 ali 2000