Slikovne tehnologije

Visokošolski učitelji: Likar Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64851Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v študijski program.

Vsebina:

  • Tehnike zajemanja digitalnih slik: digitalna fotografija, kamere in svetila za vidni in nevidni del spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje, ultrazvok, sodobne in prihajajoče slikovne tehnike.
  • Postopki za samodejno obnovo, kalibracijo, obdelavo in analizo, integracijo, merjenje ter razumevanje slikovne vsebine - s poudarkom na robustnosti, zanesljivosti, stabilnosti in izvedljivosti v realnem času.
  • Načrtovanje, integracija in uporaba slikovnih tehnologij ter sistemov z računalniškim in strojnim vidom - v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini - za pridobivanje večdimenzionalnih informacij o opazovanem prostoru, objektih in subjektih.

Cilji in kompetence:

Spoznati načine pridobivanja digitalnih slikovnih podatkov ter postopke za njihovo upravljanje, obdelavo in uporabo na različnih področjih v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje fizikalnega ozadja slikanja, tehnologij in naprav za pridobivanje slik, postopkov za izboljševanje kakovosti slik, možnosti za samodejno analizo slik ter uporabo slikovnih sistemov in tehnologij.

Metode poučevanja in učenja:

Poučevanje poteka v obliki predavanj, kjer se obravnavajo teoretični postopki, najbolj uveljavljene tehnologije in praktični primeri.


Laboratorij za slikovne tehnologije

Gradiva

  1. Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, E. R. Davies, Morgan Kaufmann, 2005.
  2. Handbook of Machine Vision, A. Hornberg, Wiley-VCH, 2006.
  3. Medical Imaging Signals and Systems, J. L. Prince, J. Links, Prentice Hall, 2005.
  4. Digital Image Processing, R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Prentice Hall, 2008.
  5. Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika, B. Likar, Založba FE in FRI, 2008.