Ambientna inteligenca

Visokošolski učitelji: Zajc Matej
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64876Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 1. letnik doktorskega študija

Vsebina:

Pametni multimedijski senzorji s sposobnostjo zajemanja, shranjevanja in obdelave avdio in video signalov za razpoznavo položaja in interakcije. Inteligenca naravnih in umetnih sistemov. Uporabniku prilagojena interakcija, ki omogoča preprost dostop do multimedijskih okoljih (iskanje, raziskovanje, manipulacijo in nadzor medijev in naprav). Multimodalnost: uporaba različnih vrst senzorjev (kamera, mikrofon, senzorji pospeška , itd). Interakcija med napravami. Vizualizacija in animacija zaznavanja, odločanje in implicitne interakcije, ki podpirajo uporabnikovo razumevanje in napoved obnašanja sistema. Vrednotenje različnih naprednih multimedijskih pristopov za interakcije z gestami, z dotikom in oprijemljivimi vmesniki. Problematika izvedbe multimedijskega sistema za delo v realnem času. Aplikacije, ambientne tehnologije, ambietne igre, inteligentna okolja za izobraževanje, ambietna predstavitev umetnosti in kulturne dediščine.

Cilji in kompetence:

  • Cilj predmeta je predstaviti interdisciplinarno področje, kjer študent na izbranem primeru integrira in nadgradi znanja o ambientni inteligenci.
  • Razumevanje inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih in multimedijskih sistemih v odnosu do uporabnika.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje komunikacijsko-informacijskih tehnologij in multimedijskih tehnologij ter njihove uporabe v različnih pametnih okoljih. Razumevanje razvoja mentalnega modela uporabnika v okoljih z ambientno inteligenco in multimedijsko podporo. Razumevanje osnov umetne inteligence, osnov medčloveškega komuniciranja, poznavanje osnov modeliranja ter interaktivnih komunikacijskih postopkov.

Metode poučevanja in učenja:

  • predavanja,
  • seminar,
  • individualno raziskovalno delo.

Gradiva

  1. Nakashima, Hideyuki, Hamid Aghajan, and Juan Carlos Augusto. Handbook of ambient intelligence and smart environments. Springer, 2009.
  2. Damiani, Ernesto, and Jechang Jeong. Multimedia techniques for device and ambient intelligence. Springer, 2009.
  3. Aghajan, Hamid, Juan Carlos Augusto, and Ramón López-Cózar Delgado, eds. Human-centric interfaces for ambient intelligence. Academic Press, 2009.