Moderno načrtovanje radijskih komunikacij

Visokošolski učitelji: Abramović Aleksander

Visokošolski učitelji: , Vidmar Matjaž
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64875Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis študija.
  • Poznavanje snovi Matematika I do IV, Osnove elektrotehnike I in II, Elektrodinamika.

Vsebina:

Uvod v radiokomunikacije. Osnovni sistemi in sklopi radijskih komunikacij: izvori (oddajniki), prenosne poti, ponori (sprejemniki), antene. Moderno načrtovanje anten s pripadajočimi numeričnimi orodji (2D, 2.5D in 3D). Milimetrske, sub-milimetrske in teraherčne antene. Načrtovanje visokofrekvenčnih električnih vezij. Visokofrekvenčne lastnosti pasivnih in aktivnih elementov. Moderno modeliranje linearnih in nelinearnih visokofrekvenčnih vezij. Visokofrekvenčne meritve. Zemeljske in satelitske komunikacije. Omejitve, lastnosti in načrtovanje satelitskih komunikacij.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnovnih sestavnih delov radijske zveze. Spoznavanje delovanja, lastnosti in načrtovanja anten. Spoznavanje z numeričnimi orodji za načrtovanje anten. Spoznavanje anten v milimetrskem in teraherčnem področju. Spoznavanje visokofrekvenčnih lastnosti osnovnih električnih gradnikov. Načrtovanje in modeliranje visokofrekvenčnih vezij z modernimi orodji. Spoznavanje z osnovnimi visokofrekvenčnimi meritvami. Spoznavanje in načrtovanje komunikacijske zveze za majhne satelite.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje osnovnih sestavnih delov radijske zveze, anten, visokofrekvenčnih lastnosti gradnikov in vezij, visokofrekvenčnih meritev. Seznanitev z modernimi orodji za načrtovanje anten in visokofrekvenčnih vezij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s tematiko in teoretskim ozadjem. Samostojno in skupinsko seminarsko delo ter laboratorijske vaje z numeričnimi orodji ter praktičnimi poskusi.

Gradiva

  1. L. A. Belov, S. M. Smolskiy, V. N. Kochemasov, Handbook of RF, Microwave, and Millimeter-Wave Components, 2012, Artech House, ISBN: 978-1-60807-209-5
  2. J. W. M. Rogers, C. Plett, I. Marsland, Radio Frequency System Architecture and Design, 2013, Artech House, ISBN: 978-1-60807-538-6
  3. M. Vidmar, Radiokomunikacije, 2005, Fakulteta za elektrotehniko, ISBN 961-243-026-8
  4. Izbrani prispevki iz zbornikov seminarja Radijske komunikacije, 2010-2014, Založba FE in FRI, ISBN 978-961-243-238-6.