Krmiljenje in regulacija elektronsko komutiranih motorjev

Visokošolski učitelji: Nemec Mitja
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64832Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Osnove električnih strojev,
 • Osnove močnostne elektronike,
 • Osnove regulacijske tehnike.

Vsebina:

Princip delovanja in fizikalni model enosmernega elektronsko komutiranega motorja s trajnimi magneti. Princip delovanja in fizikalni model preklopnega reluktančnega motorja. Principi krmiljenja unipolarnih, bipolarnih in bifilarnih izvedb koračnih motorjev. Mostična, polmostična in asimetrična pretvorniška vezja z različnim številom stikalnih elementov za napajanje elektronsko komutiranih motorjev. Krmiljenje elektronsko komutiranih motorjev. Optimizacija krmiljenja z nastavljanjem kota prevajanja tranzistorjev. Optimizacija navorne karakteristike. Ukrepi za zmanjšanje valovitosti navora. Senzorji za merjenje vrtilne hitrosti. Brezsenzorske metode za določanje vrtilne hitrosti rotorja. Principi regulacije faznih tokov. Regulacija vrtilne hitrosti z različnimi izvedbami regulatorjev.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je poznavanje novih pristopov pri krmiljenju in regulaciji električnih in mehanskih veličin elektronsko komutiranih motorjev. Študent bo sposoben samostojno načrtovati različne tipe močnostnih polprevodniških pretvornikov glede na izbran elektronsko komutirani motor in izdelati optimalni krmilno-regulacijski algoritem za doseganje želenih parametrov elektromotorskega pogona.

Predvideni študijski rezultati:

Študenti bodo pridobili znanje za uspešno načrtovanje elektromotorskih pogonov , ki so sestavljeni iz elektronsko komutiranih električnih strojev in učinkovitih močnostnih polprevodniških pretvornikov.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002
 2. R. Krishnan, Switched Reluctance Motor Drives, CRC Press, 2001
 3. P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, John Wiley & Sons, 2002
 4. F. L. Luo, H. Ye, Advanced DC/DC converters, CRC Press, 2004
 5. D. Ibrahim, Microcontroller Based Appliied Digital Control, John Wiley & Sons, 2006
 6. J. M. Miller, Propulsion Systems for Hybrid Vehicles, The institution of Electrical Engineers IEE, London, 2004
 7. R. Doncker, D. Pulle, A. Veltman, Advanced in Electrical Drives, Springer, 2011
 8. P. Wach, Dynamics and Control of Electrical Drives, Springer, 2011
 9. K. Sozanski, Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits, Springer, 2013

Spletna stran predmeta