Večpredstavne interaktivne 3D tehnologije

Visokošolski učitelji: Mihelj Matjaž
Sodelavci: Riener Robert
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64824Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Psihofiziologija človekovega zaznavanja vidnih, zvočnih in kinestetičnih/taktilnih dražljajev; Metode modeliranja in renderiranja tridimenzionalnih dražljajev vseh treh modalnost (vidnih, zvočnih in haptičnih); Detekcija trka med kompleksnimi navideznimi objekti; Tehnologije za prostorski prikaz sintetiziranih dražljajev (stereoskopski in hologramski prikazovalniki, ustvarjanje prostorskega zvoka, haptični roboti za prikazovanje kinestetičnih in taktilnih informacij); Tehnologije in metode sledenja lege uporabnika, ki omogočajo interakcijo z okoljem in navigacijo v okolju; Obogatena resničnost kot interakcija z realnim in teleprisotnost kot interakcija z oddaljenim okoljem preko digitalnega medija; Analiza psihofizioloških odzivov uporabnika in načini adaptivnega prilagajanja navideznega okolja glede na psihofiziološko stanje uporabnika; Uporaba interaktivnih 3D tehnologij v dejavnostih, kot so načrtovanje izdelkov, proizvodnja, trženje in prodaja, arhitektura in oblikovanje, izobraževanje na osnovi interaktivnih 3D simulacij, medicina, raziskave in razvoj.

Cilji in kompetence:

Predmet omogoča študentu razumevanje interaktivnih 3D predstavitev, izvedbo interaktivnih 3D aplikacij in izbiro ustreznih tehnologij prikazovanja. Študent pridobi znanje o metodah in tehnologijah za interaktivno predstavitev 3D računalniško generiranih okolij s posredovanjem vizualnih, zvočnih in haptičnih dražljajev. Analizirani so učinki navideznih okolij na psihofiziološke odzive uporabnika in razložene metode ocenjevanja navidezne prisotnosti v realnem času. Znanje omogoča načrtovanje in izvedbo interaktivnih 3D simulacij in interaktivnih predstavitev za potrebe analize delovanja produktov, za izobraževanje na osnovi 3D simulacij (medicina), za potrebe trženja, zabave in drugih aplikacij. Poudarek je na interakcijah, ki zahtevajo fizičen stik s haptičnim robotom.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje psihofiziologije človekovega zaznavanja dražljajev iz okolja; Metode analize in sinteze gibanja človeka in robota; Sinteza vizualnih, zvočnih in haptičnih dražljajev; Metode vplivanja na psihofiziološke odzive človeka. Reševanje konkretnih problemov iz področja interacije med človekom in strojem (robot, računalnik). Spretnosti zasnove in izvedbe nalog ter reševanja problemov, kritična analiza in sinteza, poznavanje računalniških orodij. Izvedba interaktivnih 3D aplikacij na področjih industrije, medicine, znanosti, …

Metode poučevanja in učenja:

  • Multimedijsko podprta predavanja in samostojno projektno delo.
  • Vodenje robotov na mero.si strani

http://mero.si/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=24%3Apoletni-semester&id=46%3Avepredstavne-interaktivne-3d-tehnologije&Itemid=29&lang=sl

Gradiva

  1. M. Mihelj, J. Podobnik, Haptics for Virtual Reality and Teleoperation, Springer, 2012.
  2. M. Mihelj, D. Novak, S. Beguš, Virtual Reality Technology and Applications, Springer, 2013.
  3. B. Furht, Handbook of Augmented Reality, Springer, 2011.
  4. W. Sherman, A. B. Craig: Understanding Virtual Reality, Morgan Kaufmann, 2003.