Metrologija in kakovost sistemov

Visokošolski učitelji: Drnovšek Janko
Sodelavci: Begeš Gaber, Geršak Gregor, Pušnik Igor
Število kreditnih točk: 4
Koda predmeta: 64820Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik

Vsebina:

Mednarodna standardizacija in kompatibilnost proizvodov, storitev in procesov za regulirano in neregulirano področje: osnovni principi metroloških sistemov in standardizacije, organizacija akreditacijske službe, sistemi certificiranja, pregled evropske tehniške zakonodaje, kontrola in analiza delujočih sistemov kakovosti, ISO in EN standardi, osnovna znanja s področja priprave laboratorijev. Razvoj, fizikalne osnove in realizacija osnovnih SI enot, fizikalne konstante, hierarhična organizacija metroloških sistemov, mednarodna kompatibilnost, razvoj metrologije, elementi formalne teorije merjenj, simbolična reprezentacija, informacijska vsebina, teorija merjenj, analiza merilnih pogreškov in merilne negotovosti, klasifikacija pogreškov, kalibracija, etaloni, osnove kvantne metrologije, referenčni materiali, procesiranje in vrednotenje merilnih rezultatov, preskušanje, umerjanje, parametri merilnih sistemov. Kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti, celovito zagotavljanje kakovosti, cena kakovosti, cena ne-kakovosti, organizacijska znanja, poslovne funkcije in procesi, vodenje upravljanja, odločanje, koordinacija, sistemi in tehnike planiranja, informacijski sistemi za kakovost, kakovost proizvodov in storitev. Spoznavanje modernih tehnik zagotavljanja kakovosti s primeri medlaboratorijskih primerjav, ocen tveganja pri analizi preskusnih postopkov in pripravi optimalnega eksperimenta. Postopek sprejemanja novih standardov na področju medicinske instrumentacije (postopki, klinične validacije, analiza tveganja). Stacionarni prenos toplote in toplotna bilanca, načini prenosa toplote (prevajanje, konvekcija, sevanje), prenos toplote skozi stene (planparalelne, cilindrične), temperatura in temperaturne lestvice (realizacija in diseminacija), vrste termometrov (uporovni, termočleni, tekočinski, sevalni, termovizijske kamere), energetska učinkovitost zgradb (zasnova, izolacija, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, izračun, merjenje, energetska izkaznica).

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti kandidate z znanji o doseganju celovite kakovosti sistemov, od presoje in certificiranja sistemov, obravnavanje tehniške kakovosti, in spoznavanja orodij za doseganje uspehov. Študent pridobi znanje o metrologiji fizikalnih, kemijskih in fizioloških veličin, o principih in prevladujočih tehniških praksah pri merjenju in analizi rezultatov in merilnih negotovosti. Kandidat se spozna tudi z zanesljivostjo, varnostjo, gospodarnostjo in energetsko učinkovitostjo, zakonodajo in okoljsko problematiko vezano na kakovost.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • osnovni pojmi s področja tehniške infrastrukture;
 • konkretno tehniško znanje na področju preskušanja, poznavanje laboratorijskega dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti, priprava optimalnega eksperimenta;
 • znanje o vzpostavitvi in celovitem vodenju sistemov kakovosti;
 • povezanost kakovosti na pravo, varnost in okolje na različnih tehniških področjih, medicini in psihoanalizi;

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja s praktičnimi primeri,
 • seminar,
 • samostojno delo.

Nekaj ključnih tematik s predavanj

Slike LMK - ME in KS
Svetovne vtičnice - raznolikost svetovnega trga - Kaj to pomeni za metrologijo in kakovost?

Slike LMK - ME in KS

Povezanost standardizaciej z globalnim trgom - Zakaj je ISO 9000 tako pomemben?

Slike LMK - ME in KS

Slike LMK - ME in KS

Slike LMK - ME in KS

Slike LMK - ME in KS

Slike LMK - ME in KS

Slike LMK - ME in KS

Gradiva

 1. Pham, D.T., Oztemel, E., Intelligent Quality Systems, Springer-Verlag, 1996
 2. Montgomery, D.C.: Introduction to Statistical Quality Control. 4. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 2001
 3. A.J.Marlow: Quality control for Technical Documentation, Amazon, 2005
 4. Regtien, P.P.L.: Measurement Science for Engineers. London, Sterling: Kogan Page Science. 2004
 5. www.sist.si, www.iso.org, www.iec.ch, www.iecee.org, www.cenelec.org, www.itu.int, www.cenorm.be, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euramet.eu, www.wto.org, www.ansi.org, http://ts.nist.gov, www.conformityassessment.org, www.wssn.net, www.oiml.org, www.asq.org, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/
 6. I. Pušnik, , Preskušanje in energetska učinkovitost , študijska skripta
 7. D.R. Pitts, L.E Sissom, Heat transfer, McGraw-Hill, New York, 1977
 8. J.V. Nicholas, D.R. White, Traceable temperatures, John Wiley&Sons, New York, 1994
 9. D.P. DeWitt, G.D. Nutter, Theory and practice of radiation thermometry, John Wiley&Sons, New York, 1988
 10. W. Feist, Passive house planning package, PHI technical information, Darmstadt 2007