Nanoelektronika

Visokošolski učitelji: Smole Franc
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 13Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v prvi letnik doktorskega programa (3. stopnja) in osnovno poznavanje polprevodniške elektronike

Vsebina:

Definicije nanoelektronike in nanotehnologij. Obeti na področju nanoznanosti. Klasični in kvantni delci in valovanja. Prosti in ujeti elektroni. Coulombova blokada. Kvantne pike, jame in žice. Tuneliranje, tunelski spoji in elementi na osnovi tuneliranja. Oblikovanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Skaliranje in lastnosti klasičnih elementov pri mejnih dimenzijah. Hitri elementi na osnovi kvantnih učinkov in superrešetk. Kvantni tranzistorji in integrirani sklopi s tankoplastnimi heterospojnimi strukturami. Enoelektronski tranzistor. Postopki izdelave nanostruktur. Samosestavljanje. Molekularna nanoelektronika. Novi modeli stikal in pomnilnikov. Arhitektura nanoelektronskih vezij. Arhitektura nanoračunalnikov. Magnetne, optične in elektronske lastnosti nanodelcev. Nanoprevodniki. Transportne lastnosti polprevodniških nanostruktur. Balistični transport. Nanomagnetika in spintronika. Nanofotonika. Polimerna elektronika. Organski aktivni in pasivni elementi in vezja. Ogljikove nanocevke in nanožice. Zgradba in lastnosti ogljikovih nanocevk. Elektronske, optoelektronske, magnetne, kemijske in termoelektrične lastnosti ogljikovih nanocevk. Elektronski elementi in vezja na osnovi nanocevk. Kemijski in biološki nanosenzorji. Nano in mikronaprave. Modeliranje in simulacija kvantnih in nano sistemov.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je usvojiti definicije in koncepte, se seznaniti s smermi razvoja in raziskav na področju nanoelektronike ter spoznati karakteristike že raziskanih struktur, elementov in sistemov. Pridobljeno znanje bo študentu omogočilo lažje uvajanje v široko interdisciplinarno področje nanoelektronike in nanotehnologij.

Predvideni študijski rezultati:

  • Študent bo usvojil temeljna znanja s hitrorazvijajočega se področja nanoelektronike in nanotehnologij.
  • Razumel bo osnovne koncepte nanoelektronike, vključno z enoelektronskimi pojavi in elektronskim transportom v nanoskopskih sistemih.
  • Razumel bo kvantne jame, pike, in žice ter njihove nanoelektronske aplikacije.

Metode poučevanja in učenja:

  • predavanja, seminarji, laboratorijske vaje


Domača stran predmeta: http://lpvo.fe.uni-lj.si (pod menijem Izobraževanje)

Gradiva

  1. William A. Goddard, Donald W. Brenner, Sergey Edward Lyshevski, Gerald J. Iafrate,Nanoscience, Engineering, and Technology, CRC Press LLC, 2012.
  2. Paul Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, Theoretical and Computational Physics ofSemiconductor Nanostructures, John Wiley & Sons, Ltd, 2009.
  3. Edward L. Wolf, Nanophysics and Nanotechnology, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
  4. M. Meyyappan, Carbon Nanotubes, Science and Applications, CRC Press LLC, 2005.
  5. George W. Hanson, Fundamentals of Nanoelectronics, Pearson Prentice Hall, 2008