Senzorji in aktuatorji

Visokošolski učitelji: Možek Matej
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64811Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 1. letnik doktorskega študija

Vsebina:

Definicije senzorjev, osnovni principi pretvorbe, klasifikacije senzorjev in aktuatorjev.
Osnovni senzorski parametri: karakteristika, točnost, ločljivost, občutljivost, selektivnost, minimalni detektirani signal, prag, nelinearnost, histereza, ponovljivost, šum, temperaturni ničelni odziv, preobremenitev, zakasnitev odziva, stabilnost, analiza časovnega odziva senzorja
Senzorske tehnologije: mikro-obdelava, lastnosti osnovnih materialov, depozicije tankih plasti, fotolitografija, jedkanje, LIGA, žrtvovani film, laserska obdelava, zatesnitev odprtin, spajanje substratov, izdelava 3D struktur, montaža in zapiranje v ohišje,Analogna in digitalna obdelava signalov senzorskih in aktuatorskih signalov.
Pregled senzorskih in aktuatorskih družin ter njihovih aplikacij: Piezorezistivni, Piezoelektrični, Piroelektrični, Kapacitivni, Resonančni, Termoelektrični , Radiacijski, Magnetni, Kemijski, Senzorji na osnovi optičnih vlaken.
Napredne senzorske in aktuatorske strukture.

Cilji in kompetence:

  • Poznavanje principov delovanja, struktur, tehnologij in aplikacij senzorjev in aktuatorjev.
  • Uporaba pridobljenega znanja o senzorjih in aktuatorjih pri realizaciji naprednih senzorskih in aktuatorskih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Predstaviti principe delovanja, struktur, tehnologij in aplikacij senzorjev in aktuatorjev in jih njihovo uporabo pri reševanju praktičnih problemov v senzorskih in aktuatorskih sistemih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminar

Gradiva

  1. Lyshevski, Sergey E. "Nano- and microelectromechanical systems",2005, CRC press, SBN 0-8493-916-6
  2. Fraden, Jacob "Handbook of modern sensors : physics, designs, and applications",2010, Springer, ISBN 1-4419-6465-7
  3. Horowitz, Paul, Hill, Winfield "The art of electronics",2008, Cambridge University Press, SBN 978-0-521-37095-0
  4. Soloman, Sabrie "Sensors handbook",2010 , McGraw-Hil ISBN 978-0-07-160570-0
  5. Amon, Slavko "Senzorji in aktuatorji",2013, Fakulteta za elektrotehniko, ISBN: 978-961-243-240-9