Aktivna distribucijska omrežja

Visokošolski učitelji: Papič Igor
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64809Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Razumevanje osnovnih principov delovanja elektroenergetskega sistema.

Vsebina:

  • Posledice naraščajoče skrbi za okolje, splošno pomanjkanje energije v zahodni Evropi, dostopnost nekaterih novih tehnologij za proizvodnje električne energije, vključevanje razpršenih virov energije – RV v distribucijska omrežja.
  • Postopen prehod klasičnega pasivnega distribucijskega omrežja v aktivno omrežje z viri na strani porabe, določitev koncepta aktivnega distribucijskega omrežja. Pregled razpršenih virov, zahteve pri vključevanju in ocena potencialov v Sloveniji. Vpliv razpršenih virov na obratovanje distribucijskega omrežja; napetostne razmere, pretoki moči, jalova energija, kakovost električne energije, delovanje zaščite, vodenje, vzdrževanje in načrtovanje.
  • Temeljne tehnologije, ki omogočajo delovanje aktivnega omrežja: viri električne energije z možnostjo krmiljenja, hranilniki električne energije, sodobne kompenzacijske naprave, napredne informacijske in komunikacijske tehnologije.

Cilji in kompetence:

Študent bo spoznal vpliv razpršenih virov na načrtovanje in obratovanje distribucijskih omrežij. Pridobil bo osnovno znanje o tehnologijah in konceptih pametnih omrežij.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel vpliv razpršenih virov na obratovanje distribucijskega omrežja.

Uporaba:

  • uporaba v praksi pri načrtovanju omrežja in vključevanju razpršenih virov.

Refleksija:

Razumevanje povezave novimi tehnologijami in strukturo elektroenergetskega omrežja.

Prenosljive spretnosti:

Znanje o načrtovanju in obratovanju distribucijskega omrežja.

Metode poučevanja in učenja:

  • Seminar, konzultacije.

Gradiva

  1. I. Papič et al.: Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, 1. del Distribucijsko omrežje, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Elektroinštitut Milan Vidmar, 2012.
  2. Metamorphosis of Power Distribution: System Services from Photovoltaics – MetaPV, the seventh Framework Programme, EU Commission, 2009-2014.
  3. Vision and Strategy for European Electricity Networks of the Future, European SmartGrids Technology Platform, EU Commission, 2006.
  4. N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, G. Strbac: Embedded generation, IEE, London, UK, 2000.