Interakcija med človekom in strojem

Visokošolski učitelji: Sodnik Jaka
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64878Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Človeška zaznava in njene omejitve (človeška čutila, spomin in čustva). Uporabniški vmesniki (vizualni, zvočni, taktilni, biometrika, naravni vmesniki). Elementi interakcije (modeli interakcije, trde in mehke kontrole, naravna in naučena interakcija, miselni modeli in metafore, navigacija, kontekst, napake). Postopki načrtovanja uporabniškega vmesnika z upoštevanjem uporabnika (hierarhična analiza nalog, določitev zahtev, izdelava prototipov). Ovrednotenje uporabniškega vmesnika s pomočjo uporabniške študije (metodologija, načrtovanje poskusa, neodvisne in odvisne spremenljivke, objektivna in subjektivna ocene, testne osebe, analiza rezultatov).

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je razložiti osnove delovanja človeških čutil in omejitev pri zaznavi različnih vrst informacije (vizualna, zvočna, taktilna). Študentje bodo razumeli različne načine interakcije med človekom in strojem in spoznali postopke načrtovanja pripadajočih uporabniških vmesnikov. Sposobni bodo napraviti objektivno in subjektivno oceno novih ali obstoječih uporabniških vmesnikov s pomočjo uporabniških študij in ustrezno analizirati ter predstaviti rezultate teh študij.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje znanstvenega področja interakcije človek-stroj ter poznavanje postopkov načrtovanja in ocenjevanja različnih vrst uporabniških vmesnikov.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja s praktičnimi demonstracijami.

Gradiva

  1. Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd and Russell Beale, Human-Computer Interaction (3rd Edition), Pearson Education Limited, 2004.
  2. Scott MacKenzie, Human-Computer Interaction (An Empirical Research Perspective), Elsevier Inc., 2013.
  3. Serengul Smith-Atakan, Human-Computer Interaction, Thompson Learning, 2006.