SeminarOpis predmeta

Seminarja (1. in 2. semester) sta obvezna za vse doktorske študente Elektrotehnike in ovrednotena vsak s 5 KT. Seminarje vodijo mentorji. Študent predstavi rezultate dela v pisni in ustni obliki. V okviru seminarja se od študenta pričakuje prisotnost pri predstavitvah drugih študentov in sodelovanje v diskusijah. S tem zagotavljamo razširitev študija preko ožjega področja njegove doktorske disertacije in interakcijo med doktorskimi študenti. V prvem semestru študent izdela pregled ožjega področja svojega raziskovalnega dela. V drugem semestru pa poroča o predpripravi teme doktorske disertacije. S tem se zagotovi dodatna časovna kontrola in zgodnji pristop k načrtovanju doktorskega predloga.

Obrazci:

Seminar 1, 2

Gradiva