Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso. Za opravljanje prakse v tujini mora imeti študent zaključen najmanj prvi letnik na UL FE.

 

Aktualne novice o "Erasmus+ ni mus, pomaga pa"

Aktualni razpisi:

Erasmus+ študijska izmenjava

Razpis SMS Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe

Prijave

redni 20/21 od 1.6.2021 do 30.9.2022 zaključen / nove prijave niso mogoče             
naknadni 21/22 / / ne bo izveden /
redni 21/22 za kratkotrajne mobilnosti študentov (udeležba študentov UL na KIP-ih, kjer so članice UL partnerji) predvidena 1.1.2022-30.9.2022 oktober 2021/november 2021 / odprt razpis do porabe sredstev        
redni 21/22 za kratkoročne doktorske mobilnosti
 
 
 
predvidoma 1.1.2022-30.9.2022 
 
oktober 2021/november 2021
/ odprt razpis do porabe sredstev
redni 22/23 od 1.6.2022 do 30.9.2023 november 2021 / /

Erasmus+ študijska praksa

 

Razpis SMP        Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
redni 20/21 od 1.1.2021 do 30.9.2022 oktober 2020                                                          brez omejitev dobe financiranja (do 12/24 mesecev)                                                 razpis podaljšan do 30.9.2022 (NOVO!!) Možne naknadne prijave, ki se posredujejo tedensko (v petek) na UL                                            
redni 21/22 / / razpisa SMP 21/22 ne bomo izvedli. Sredstva se prenesejo na SMS                     /
redni 22/23 od 1.6.2022 do 30.9.2023 marec / /

 

Razpis STA in STT Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
redni 20/21 od 1.6.2021 do 31.5.2022 marec 2021 brez omejtev (doba financiranja in števila dni mobilnosti) do 60 dni razpis zaradi velikega števila prijav ostaja zaprt. Ob večjem številu odpovedi možne naknadne prijave po 1.1.2022
redni 21/22 / / razpisa STA in STT ne bomo izvedli, sredstva se prenesejo na SMS /
redni 21/22 za udeležbo učitevljev in zaposlenih na KIP-ih, kjer so članice UL partnerji  predvidoma 1.1.2022 do 30.9.2022 oktober 2021/november 2021 / odprt razpis do porabe sredstev
redni 22/23 od 1.6.2022 do 30.9.2023 marec 22 / /

________________________________________________

Pomembni dokumenti:

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah  in Vse o programu Erasmus+

Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav III. stopnji

Zaporedje dogodkov pred/med in po izmenjavi lahko "razberete" iz priloženega grafa in bolj podrobne časovnice

Odgovori na pogosta vprašanja UL FE in Univerze v Ljubljani

Koristne informacije o Erasmus+ programu

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

 

UL IN KORONAVIRUS

Navodila za prehod meje - Policija

 

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Pred izmenjavo - študijska izmenjava

Pred izmenjavo - študijska praksa

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec Drešar

 

Kakšne so možnosti za doktorske mobilnosti, npr. za mlade raziskovalce (MR) v okviru novega razpisa Erasmus+ 2021? 

Trenutno odprt razpis: Kratkoročne doktorske mobilnosti za summer semester 2021/2022

  1. kratke mobilnosti kot SMS ali SMP: 5–30 dni
    • financiranje na dan: 5–14 dni: 70 €/dan; 15–30 dni: 50 €/dan + možnosti dodatkov)
  2. dolge oz. klasične mobilnosti kot SMS ali SMP (pri SMP tudi 12 mesecev po zaključku študija): 
    • 2–12 mesecev, pri čemer še vedno velja, da skupno trajanje Erasmus+ mobilnosti ne sme preseči 12 mesecev na posamezno stopnjo študija oz 24 mesecev pri integriranih študijskih programih.
    STA/STT:
    • od 2 do največ 60 dni (v okviru novega razpisa 2021 bodo MR dodani v razpisu kot upravičenci za STT). Pogoj za financiranje STA/STT je zaposlitev na UL.

Ali morajo biti za MR podpisani medinstitucionalni sporazumi? Če gredo na SMS, potem da, za SMP pa ni nujno potrebno.

Kako je z ECTS v okviru kratkoročnih mobilnosti? V okviru KIP so obvezni (najmanj 3 ECTS), kako bo v okviru kratkoročnih, pa še ni znano.

Več o novem Erasmus+ programu 2021 je povzeto tudi tukaj

 

Vse o Erasmus+ listinah objavljeno na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

Strategija internacionalizacije 2014-2017 (2020)(1)

EHCE LISITINA

Erasmus Policy Statement

ZELENI ERASMUS