Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave (SMS) se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso (SMP). Za opravljanje prakse v tujini mora imeti študent zaključen najmanj prvi letnik na UL FE. Razpis za namen uposposabljanja (STT) in poučevanja (STA) je objavljen spodaj.  

Aktualne novice o "Erasmus+ ni mus, pomaga pa"

Aktualni razpisi:

1. Erasmus+ študijska izmenjava

Trenutno so prijave za Erasmus+ razpis z namenom študija zaprte!

Razpis SMS Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Redni razpis 2021/2022 za kratkoročne doktorske mobilnosti za name študija/prakse predvidoma od 1.1.2022 - 30.9.2022 (podaljšan do 31.5.2023) DA Glej na dnu te strani Odprt razpis do porabe sredstev (najkasneje 1.5.23)
Razpis SMS Upravičeno obdobje 1.6.2022-30.9.2023 Zaprt Več o razpisu Naknadne prijav NI, omogočeno podaljšanje že obstoječih zimskih izmenjav v poletni semester

Omejitve:

 • po 1 študijska mobilnost na udeleženca (velja za SMS in SMP)*,
 • omejitev financiranja na 5 mesecev v primeru enosemestrske izmenjave oz. 10 mesecev v primeru celoletne izmenjave ter v primeru nedoseganja 20 ECTS/semester oz. priprave zaključne naloge omejitev na 3 mesece financiranja.

Predvidevamo, da zaradi manjše višine prejetih sredstev v študijskem letu 2022/23 naknadnega razpisa in možnosti podaljšanja iz enega na dva semestra ne bo.

 

2. Erasmus+ študijska praksa

Razpis SMP Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Razpis SMP 2022/2023 1.6.2022 - 30.9.2023 DA - UL Besedilo razpisa Do porabe sredstev

Omejitve:

 • po 1 mobilnost na udeleženca (velja za SMS in SMP)*,
 • možnosti podaljšanj predvidoma ne bo, prav tako tudi verjetno ne naknadnega razpisa, saj je trenutni razpis odprt do porabe sredstev.

Predlog USMS, da financiranje omejimo na 4 mesece

Na podlagi posveta s članicami UL sprejet sklep, da financiranje SMP omejimo na 5 mesecev in na eno mobilnost na študenta (vključujoč tudi SMS mobilnosti); v primeru, da bo študent na mobilnosti dlje, mu bo šel višek dni v t. i. nefinancirano trajanje.

!!! *Če je študent prijavljen na SMS 2022/23, ne more v št. letu 2022/2023 izvesti še SMP mobilnosti (ALI OBRATNO)! V primeru, da bi študent, prijavljen na SMS, raje izvedel SMP, naj SMS odpove in se prijavi na SMP. V primeru, da je študent sedaj prijavljen na oba razpisa, se mora odločiti, ali bo izvedel SMS ali SMP (oboje z obdobjem upravičenosti od 1. 6. 2022 dalje).

 

3. Razpis STA in STT

Z dodatnim sredstvi lahko (predvidoma od novembra/decembra 2022 dalje) omogočimo STA/STT mobilnosti v UK, Švico in izven-evropske države (vendar samo v države, ki niso zajete v MKM. Pogoj je podpisan IIA z institucijo gostiteljico.

Razpis STA in STT ter STAT Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Razpis STA in STAT 22/23 od 1.6.2022 do 30.9.2023 DA - UL Besedilo razpisa Zaprt
Razpis STT 22/23 od 1.6.2022 do 30.9.2023 DA - UL Besedilo razpisa Zaprt

***Pogoji za prijavo STA:

 1. Podpisana prijava STA in STAT
 2. Izpolnjena excell tabela STA in STAT
 3. Program mobilnosti STA in STAT

***Pogoji za prijavo STT:

 1. Podpisana prijava STT
 2. Izpolnjena excell tabela STT
 3. Program mobilnosti za STT
 4. Za prijavo na STT (znotraj EU) ni potrebno imeti podpisanega IIA

Izpolnjene in digitalno podpisane obrazce poslati na katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si!

Možnosti za staff week

________________________________________________

Pomembni dokumenti:

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah  in Vse o programu Erasmus+

Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav III. stopnji

Zaporedje dogodkov pred/med in po izmenjavi lahko "razberete" iz priloženega grafa in bolj podrobne časovnice

Odgovori na pogosta vprašanja UL FE in Univerze v Ljubljan6

Koristne informacije o Erasmus+ programu

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

 

UL IN KORONAVIRUS

Navodila za prehod meje - Policija

 

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Pred izmenjavo - študijska izmenjava

Pred izmenjavo - študijska praksa

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec Drešar

 

Kakšne so možnosti za doktorske mobilnosti, npr. za mlade raziskovalce (MR) v okviru novega razpisa Erasmus+ 2021? 

Trenutno odprt razpis: Kratkoročne doktorske mobilnosti za summer semester 2021/2022

 1. kratke mobilnosti kot SMS ali SMP: 5–30 dni
  • financiranje na dan: 5–14 dni: 70 €/dan; 15–30 dni: 50 €/dan + možnosti dodatkov)
 2. dolge oz. klasične mobilnosti kot SMS ali SMP (pri SMP tudi 12 mesecev po zaključku študija): 
  • 2–12 mesecev, pri čemer še vedno velja, da skupno trajanje Erasmus+ mobilnosti ne sme preseči 12 mesecev na posamezno stopnjo študija oz 24 mesecev pri integriranih študijskih programih.
  STA/STT:
  • od 2 do največ 60 dni (v okviru novega razpisa 2021 bodo MR dodani v razpisu kot upravičenci za STT). Pogoj za financiranje STA/STT je zaposlitev na UL.

Ali morajo biti za MR podpisani medinstitucionalni sporazumi? Če gredo na SMS, potem da, za SMP pa ni nujno potrebno.

Kako je z ECTS v okviru kratkoročnih mobilnosti? V okviru KIP so obvezni (najmanj 3 ECTS), kako bo v okviru kratkoročnih, pa še ni znano.

Več o novem Erasmus+ programu 2021 - 2027 je povzeto tudi tukaj

 

Vse o Erasmus+ listinah objavljeno na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

Študentska listina Erasmus+

ZELENI ERASMUS

 

Accreditation type: ERAPLUS-ECHE

Accreditation reference:

ECHE 2014-2020: 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE - UL

PIC: 999923240

Organisational Identification Code (OID): E10209243

Erasmus Charter for higher education 2021 - 2027