Med izmenjavo

Na spletni strani UL je posebna rubrika »Duševno zdravje« (https://www.uni-lj.si/studij/dusevno-zdravje/), kjer lahko študenti najdete koristne informacije in povezave.

 

Velja za izmenjave v š. l. 2021/2022!

Po prihodu v tujino se vam lahko zgodi, da nekaterih že vpisanih predmetov ne boste mogli opravljati (ker se ne izvajajo v angleškem jeziku, se ne izvaja v predvidenem semestru, ste ugotovili da ste predmet že poslušali doma, je snov čisto drugačna, kot je bilo predvideno pred izmenjavo …) v takem primeru postopate na naslednji način.

 

Korak 1. O nastali situaciji takoj obvestite svojega mentorja na UL FE ter Erasmus koordinatorja na UL FE (bostjan.murovec@fe.uni-lj.si) in v tujini.

 

Korak 2. Skupaj z mentorjem UL FE (običajno komunikacija poteka po elektronski pošti) uskladite spremembe študijskega programa (to je tisti obrazec, ki mora biti pred vašo izmenjavo podpisan z vaše strani, strani vašega mentorja, predstojnika katedre, Erasmus koordinatorja ter dekana). Izpolnite le del "During the mobilitiy" ali še bolje naredite nov LA (izpolnite zopet before mobility, saj boste imeli tako kasneje manj težav s priznavanjem vsebin)

 

Korak 3. Mentor vam bo obrazec podpisal in oddal v podpis še predstojniku katedre, nato ga dostavi v študentsko pisarno (Katarini Erjavec Drešar) - vsi podpisi so lahko digitalni.

 

Korak 4. Izpolnjen in podpisan obrazec bo študentska pisarna (Katarina Erjavec Drešar) oddala v odobritev Erasmus koordinatorju in po njegovi odobritvi še v podpis dekanu ULFE. Po njegovem podpisu vam bomo kopijo podpisanega obrazca posredovali po elektronski pošti.

Obrazec mora biti prav tako izpolnjen v DVEH IZVODIH!

 

V PRIMERU PODALJŠANJA IZMENJAVE (navodila s strani UL)!

V primeru, da želite izmenjavo podaljšati iz enga semestra v dva prosim sledite navodilom:

1. sprva se morate pozanimati na obeh straneh, na domači fakulteti pri Erasmus koordinatorju ter na univerzi gostiteljici, če se strinjajo z vašim načrtovanim podaljšanjem in predlaganim študijskim sporazumom,

2. v kolikor bo odgovor obeh strani pozitiven, pa vas prosim, da tudi v svoji spletni aplikaciji za Erasmus+ finančno pomoč - aplikacija UL (https://studij.uni-lj.si/finpomoc_prva.asp), v zavihku “Prošnja za podaljšanje izmenjave” naložite naslednje dokumente:

  • prošnjo, v kateri je potrebno  obrazložiti, zakaj želite podaljšati in navesti predviden novi datum zaključka (ni posebnega obrazca, napišete prosti tekst),
  • pisno strinjanje domačega koordinatorja (lahko mail),
  • pisno strinjanje tujega koordinatorja (lahko mail),
  • nov LA za drugi semester, podpisan z obeh strani (upoštevajte, da je potrebno tudi v drugem semestru zbrati vsaj za 20 ECTS obveznosti).

Nekatere institucije želijo sprva strinjanje UL, preden sami potrdijo podaljšanje. V takih primerih prosite Erasmus koordinatorja, da piše v tujino in sporoči, ali se s podaljšanjem strinja.

Vašo Erasmus+ izmenjavo lahko podaljšate na skupno največ 12 mesecev. V to obdobje se štejejo tudi morebitni že izkoriščeni meseci Erasmus izmenjave ali prakse iz preteklosti iz iste stopnje študija. Maksimalno obdobje financiranja pa bo v primeru podaljšanja na dodatni semester omejeno na 10 mesecev oz. 300 dni.

Ko bodo vsi zgodaj našteti dokumenti naloženi, boste na mail prejeli Dodatek k pogodbi. Dodatek natisnite v dveh izvodih, oba podpišete in nam vrnete. Dodatke bomo podpisali tudi tu in vam na domači naslov poslali 1 podpisan izvod.

Izplačilo bo prav tako potekalo v dveh delih, 80% po podpisu Dodatka in 20% po zaključku izmenjave in zaključenem poročanju.

Tisti, ki boste podaljšali, boste poročali šele ob koncu.

O VSEH KORAKIH OBVEŠČAJTE TUDI UL FE (katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si)