Pred izmenjavo - študijska praksa

ODPRTI RAZPIS

 

!! Zaradi pandemije Covid 19 ter posledično izrednih razmer, ki so vladale v prvih mesecih rednega razpisa Erasmus SMP 2020/21 (projekt KA1-HE-52/20), obveščamo študente Univerze v Ljubljani, da je upravičeno obdobje izvajanja mobilnosti od prvotno 31.12.2021, podaljšano do 30. 09. 2022. Ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpis ostaja odprt za naknadne prijave (ki jih študentje oddajo na svoji fakulteti) do 30.9.2022 - pogoj za naknadno prijavo je podpisan program študija v tujini - Learning agreement!!

 

Razpis SMP 20/21. Vse študente, ki bodo opravili prakso od 1. 1. 2021 do 31.12.2021 (podaljšano do 30. 09. 2022). Obdobje praktičnega usposabljanjaje omjeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. 

Pogoj za prijavo je, da ima študent že urejeno prakso in potrjen LA! Za vso pomoč se lahko kadarkoli obrne direktno na: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

Potrebni dokumenti:

V sistemu STUDIS oddajte novo prošnjo. Prijavnico (podpisano) pošljite na elektronski naslov katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si.

PREDEN preberete pričujoči razpis, NUJNO preberite Pravilnik UL FE “Mednarodne študijske izmenjave in praktično usposabljanje

V primeru vprašanj obrnite na Katarino Erjavec Drešar (01 4768 209 ali katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si).

KORAKI PRIJAVE ZA PRAKTIČNO UPOSABLJANJE

Korak 1. Preberite zgornji pravilnik in besedilo razpisa

Korak 2. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (s strani UL FE) in na spletni strani Univerze v Ljubljani. Zagotovo vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti. 

Korak 3. Podjetje za opravljenje prakse si morate najti sami.

V pomoč naj vam bo: Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacijDigital opportunitiy in GoinGlobal (več informacij)

Korak 4: Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

Prioriteta pri izboru se bo na UL FE določila po naslednjih pravilih:

  1. Če je študent aktivno sodeloval pri vzpostavitvi bilateralne pogodbe, ima za pridobljeno destinacijo absolutno prednost pred ostalimi študenti.
  2. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen 9,0 ali več, imajo prednost pred ostalimi študenti. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
  3. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen med 8,0 in <9,0, imajo prednost pred študenti s povprečjem <8,0. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
  4. Med ostalimi študenti imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.

Korak 5. Izberite mentorja prakse obvezno na katedri, katere študijsko smer ste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagan program študija v tujini. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor, in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarini Erjavec Drešar). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, vam vrnemo en originalen izvod. 

Korak 6. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker imajo mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.

Dokončno vlogo (Learning agreement)* je potrebno oddati v pisni obliki (ali elektronsko s potrebnimi elektronskimi podpisi) v študentsko pisarno, ga. Katarini Erjavec Drešar vsaj en mesec pred dejanskim odhodom na izmenjavo. 

Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri ga. Katarini Erjavec Drešar, tel. 01 4768 209.

*Dokončna vloga/prijava vsebuje:

  • Prijava na spletni obrazec (online) – STUDIS -> oddaja nove prošnje
  • Izpolnjen in s strani mentorja ter predstojnika katedre podpisan študijski sporazum za prakso SMP  (Navodila)
  • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (en izvod) - naložiti v sistem studis.

 

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacij

Več o iskanju prakse - POPR

Praksa, še posebej praksa v tujini, je odlično dopolnilo vašega življenjepisa. Vsak potencialni delodajalec si želi zaposliti nekoga, ki ima izkušnje. V današnjem globalnem svetu pa so izkušnje dela v mednarodnem okolju še bolj cenjene.


Vendar želja po odhodu še ni dovolj, zato vam svetujemo, da si pripravite načrt iskanja prakse in priprave na prakso. Da bi vam olajšali delo, smo vam pripravili “plonk listek”, ki vključuje različne aktivnosti (tako nujne kot izbirne), ki vam bodo v pomoč pri izpolnitvi vaše želje opraviti prakso v tujini.

"Plonk listek" najdete v POPR-u (kje pa drugje), v sklopu funkcionalnosti poimenovanih Poti. Poti so orodje, ki vam pomaga pri pridobivanju novih znanj, razvoju spretnosti ali vas poglobljeno informira o določenem področju. Pot, ki smo jo poimenovali, Mednarodna potka: Praksa v tujini, bo vaš kažipot aktivnosti na poti do nastopa prakse v tujini.

Vabimo vas, da v POPRu poiščete pot, se prijavite in začnete obiskovati predlagane aktivnosti.


Kako se prijaviš?
Če že veste, da bo obisk poti za vas uporaben, se nanjo lahko prijavite s klikom semle. Če ste študenti, pa še niste seznanjeni s POPR-om, se najprej vpišite s svojo digitalno UL identiteto, da boste lahko dostopali do naše ponudbe.