Pred izmenjavo - študijska praksa

ODPRT

Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dologorčno mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2022/23!

 

PREDEN preberete pričujoči razpis, NUJNO preberite Pravilnik UL FE “Mednarodne študijske izmenjave in praktično usposabljanje

 

KORAKI PRIJAVE ZA PRAKTIČNO UPOSABLJANJE

Korak 1. Preberite zgornji pravilnik in besedilo razpisa (ang)

 • Upravičeno obdobje razpisa je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023. 
 • Prijavo lahko odda le študent, ki ima že izbranega delodajalca in urejen E+ študijski sporazum za praktično usposabljanje
 • Prijava oddana vsaj mesec dni pred odhodom - prijava Studis - nova prošnja
 • Tedenske prijave bodo oddane s strani študentske pisane na UL vsak petek do 12:00.
 • Prijave sprejemamo do najkasneje 1. 7. 2023 - oz. do porabe sredstev
 • Pogoji za prijavo:
  • ​aktiven status študenta v celotnem času usposabljanja z izjemo diplomantov (več v razpisu pod točko 3.1.)
  • podpisan Learning agreement
  • poravnane vse obveznosti vezane na E+
  • oddaja dokumentov  ne več kot 2 meseca pred odhodom in ne manj kot 1 mesec pred odhodom!

Korak 2. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (s strani UL FE in UL). Zagotovo vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti tudi vprašanja pri prijavi.

Korak 3. Podjetje za opravljenje prakse si morate najti sami.

V pomoč naj vam bo: Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacijDigital opportunitiy in GoinGlobal

Korak 4: Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis -> oddaja nove prošnje (do porabe sredstev), v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami) in tudi s strani tujine podpisan Program študija v tujini oz. Learning agreement.

Korak 5. Izberite mentorja prakse obvezno na katedri, katere študijsko smer ste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagan program študija v tujini. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor, in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (email: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi, vam vrnemo en originalen izvod. Vsi podpisi naj bodo digitalni. V tem primeru se dokumenta ne žigosa. 

Korak 6. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker imajo mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.


Dokončno vlogo (Learning agreement for traineeship)* je potrebno oddati po e pošti: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si vsaj en mesec pred dejanskim odhodom na izmenjavo. 


Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri ga. Katarini Erjavec Drešar, tel. 01 4768 209.

*Dokončna vloga vsebuje:

 • Prijava na spletni obrazec (online) – STUDIS -> oddaja nove prošnje
 • Izpolnjen in s strani mentorja ter predstojnika katedre podpisan študijski sporazum za prakso SMP (Navodila)- pred izmenjavo izpolnite le del "Before the mobility" 
 • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (en izvod).

 

Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacij