FAQ

Zbrali smo nekaj pogosto zastavljenih vprašanj, ki jih prejmemo na naslov .

 

 • Zanima me, kje je prvo predavanje fizike za 1. letnik?

Predmet fizika za prvi semester se po novem imenuje: Mehanika in termodinamika oz. Mehanika in toplota. Predavanja so na Jadranski ulici 26 v Peterlinovem paviljonu. https://goo.gl/maps/2FgzgUbbJvq

 

 • Zanima me, kdaj se začnejo predavanja za bruce?

Takoj prvi teden so že redna predavanja po urniku. Urniki in razporedi v skupine so objavljeni na spletni strani fakultete.

 

 • Zanima me, kdaj naj bi se začele laboratorijske in avditorne vaje?

Praviloma so najprej predavanja. Pri prvem predavanju pri posameznem predmetu potem izveste vse glede vaj. Torej, do prvega predavanja pri posameznem predmetu avditornih in laboratorijskih vaj ni.

 

 • Sem študent Multimedije. Ker se študij izvaja na FE in na FRI, me zanima, kje so informacije glede urnikov, predmetov …?

Urnik predmetov, ki se izvajajo na FRI najdete tukaj: http://urnik.fri.uni-lj.si

Urnik predmetov, ki se izvajajo na FE pa tukaj: http://urnik.fe.uni-lj.si/

Obvestila pri izvajanju posameznih predmetov dobite:

Prijave na izpite in ocene za vse predmete vidijo v Studisu FE: https://studij.fe.uni-lj.si

 

 • Težave imam z dodajanjem svojega študentskega naslova @student.uni-lj.si v Thunderbird oz. Outlook2013. Probal sem na avtomatski način, pa se ne poveže. Zanima me, kako bi ga ročno dodal oz. katere nastavitve naj uporabim.

Ker univerza uporablja googlovo tehnologijo, vnesi naslov smtp in imap strežnike za google mail.

Gmail SMTP server address: smtp.gmail.com
Gmail SMTP user name: xy1234@student.uni-lj.si
Gmail SMTP password: geslo
Gmail SMTP port (TLS): 587
Gmail SMTP port (SSL): 465
Gmail SMTP TLS/SSL required: yes

 

Gmail IMAP server address: imap.gmail.com
Gmail IMAP user name: xy1234@student.uni-lj.si
Gmail IMAP password: geslo
Gmail IMAP port: 993
Gmail IMAP TLS/SSL required: yes

 

 • Ponavljam letnik. Kako je z opravljanjem izpitov iz višjega letnika v naprej?
 1. Predmete lahko opravljajo vnaprej samo študenti, ki ponavljajo letnik in ki imajo največ dva neopravljena predmeta tega letnika.
 2. Študent, ki ponavlja letnik in mu manjkata največ dva izpita tega letnika, lahko opravlja vnaprej z dovoljenjem nosilca predmeta en predmet v zimskem semestru.
 3. V primeru, da študent do začetka poletnega semestra opravi manjkajoče predmete letnika, ki ga ponavlja, lahko opravlja vnaprej z dovoljenjem nosilcev predmetov največ dva predmeta poletnega semestra.
 4. Študent se lahko z dovoljenjem nosilca predmeta vključi samo v že obstoječo skupino laboratorijskih vaj. Novih skupin se ne bo formiralo, zato mora nosilec predmeta preveriti, ali je v skupini za laboratorijske vaje še prostor. Prednost pri opravljanju laboratorijskih vaj imajo redno vpisani študenti.
 5. Študent dobi obrazec za vlogo za opravljanje predmeta vnaprej v študentski pisarni, kjer preverijo pravico študenta do vloge in vlogo žigosajo, če študent izpolnjuje zahtevane pogoje. Če se nosilec predmeta strinja z opravljanjem predmeta vnaprej, podpiše žigosano vlogo študenta, v študentski pisarni pa študenta vpišejo v informacijski sistem STUDIS pri tem predmetu.
 6. Študent mora oddati podpisano vlogo za opravljanje predmetov vnaprej v študentski pisarni za zimski semester najkasneje do 05. 10. 2016 in za poletni semester najkasneje do 21. 2. 2017.

Ponavljanje za I. stopnjo UNI: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/1_stopnja_uni/elektrotehnika/pogoji_za_napredovanje/

Ponavljanje za I. stopnjo VS: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/1_stopnja_vss/aplikativna_elektrotehnika/pogoji_za_napredovanje/ 

Ponavljanje za II. Stopnjo: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/2_stopnja/elektrotehnika/pogoji_za_napredovanje/

 

 • V letošnjem letu sem dosegel 28 kreditnih točk, zanima me če je možno pogojno ponavljanje glede na to, da mi manjkata dve kreditni točki. Poleg tega sem bil med študijem v finančni stiski in sem moral med študijem delati?

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

Ponavljanje zadnjega letnika ni možno.

Ponavljanje iz upravičenih razlogov ("pogojno ponavljanje") glede na določila Statuta UL ni mogoče.

V kolikor vam ponavljanja ni uspelo vpisati, si uredite status »pavzerja« - pomeni študent brez statusa. Opravljate lahko neopravljene izpite, a so plačljivi.

 

 • Obračam se na vas, ker bi rad izvedel več o študiju v tujini.

V kolikor si želite izmenjave v tujino (za semester ali dva) se morate pravočasno prijaviti na razpis – običajno so prijave v mesecu decembru za naslednje študijsko leto. Sicer pa se lahko v zvezi z izmenjavami v času uradnih ur oglasite pri Katarini Erjavec (01 7468 209) ali katarina.erjavec@fe.uni-lj.si

Več dodatnih informacij v zvezi z izmenjavami: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodne_izmenjave/

 

 • Če ne grem na rok izpita za katerega sem se prijavil, se za ta rok šteje kot da ga nisem opravil?

V kolikor ne greste na izpit in se od izpita niste pravočasno odjavili vam bo profesor vnesel negativno oceno (če niste kako drugače z njim dogovorjeni). Včasih so bile mogoče t. i. vrnjene prijave – KI JIH SEDAJ NI VEČ!

 

 • Izbral sem si izbirni predmet, ki mi ni všeč. Ali ga lahko na začetku semestra še zamenjam?

Izbirnih predmetov ni mogoče menjati.

 

 • Mislim, da sem zgrešil izbiro smeri. Kaj lahko storim?

Ob vpisu je vsem strogo naročeno naj preverijo in se pozanimajo o smeri, ki jo bodo vpisali. Kasnejše menjave niso mogoče.