Navodila za opravljanje predmetov vnaprej

Navodila za opravljanje predmetov vnaprej:

  1. Predmete lahko opravljajo vnaprej samo študenti, ki ponavljajo letnik in ki imajo največ dva neopravljena predmeta tega letnika.
  2. Študent, ki ponavlja letnik in mu manjkata največ dva izpita tega letnika, lahko opravlja vnaprej z dovoljenjem nosilca predmeta en predmet v zimskem semestru.
  3. V primeru, da študent do začetka poletnega semestra opravi manjkajoče predmete letnika, ki ga ponavlja, lahko opravlja vnaprej z dovoljenjem nosilcev predmetov največ dva predmeta poletnega semestra.
  4. Študent se lahko z dovoljenjem nosilca predmeta vključi samo v že obstoječo skupino laboratorijskih vaj. Novih skupin se ne bo formiralo, zato mora nosilec predmeta preveriti, ali je v skupini za laboratorijske vaje še prostor. Prednost pri opravljanju laboratorijskih vaj imajo redno vpisani študenti.
  5. Študent dobi obrazec za vlogo za opravljanje predmeta vnaprej v študentski pisarni, kjer preverijo pravico študenta do vloge in vlogo žigosajo, če študent izpolnjuje zahtevane pogoje. Če se nosilec predmeta strinja z opravljanjem predmeta vnaprej, podpiše žigosano vlogo študenta, v študentski pisarni pa študenta vpišejo v informacijski sistem STUDIS pri tem predmetu.
  6. Študent mora oddati podpisano vlogo za opravljanje predmetov vnaprej v študentski pisarni za zimski semester najkasneje do 14. 10. 2022 in za poletni semester najkasneje do 10. 3. 2023.