Študijski koledar

V skladu s predlogom Senata Univerze v Ljubljani se organizirano vzgojno izobraževalno delo izvaja v študijskem letu, ki se začne 3. oktobra 2022 in konča 30. septembra 2023.

1. semester

Zimski semester 22
 

2.semester


Poletni semester 22

 

Organizacija izpitnih rokov na I. stopnji

izpitni roki

 

Organizacija izpitnih rokov na II. stopnji

shema izpitnih rokov II. stopnja

 

Študent lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat. 

Opomba: 

Izpitni roki so razporejeni tako, da ima vsak predmet razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.

  • Pri predmetih zimskega semestra študent lahko opravlja izpit enkrat v zimskem izpitnem obdobju (čeprav sta razpisana dva termina), enkrat v junijskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.
  • Pri predmetih poletnega semestra študent lahko opravlja izpit dvakrat v junijskem oz. spomladanskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.

Študijski koledar za študijsko leto Univerze v Ljubljani