Vloge in obrazci

Pri oddaji vloge bodite pozorni na rok oddaje, ki je zapisan na njej. Prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane!

 

Vloga za napredovanje študenta z enim manjkajočim predmetom - oddaja vloge do 9. 9. 2022

Vloga za priznavanje izpita

Vloga za napredovanje študenta iz upravičenih razlogov - oddaja vloge do 1. 9. 2022

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditev

Vloga za pridobitev statusa študenta športnika

Prošnja za aktiviranje v Studisu (pavziranje) oziroma nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti

Vloga za izpis

Vloga za vpis izbirnega predmeta na UL - drugi članici, oddaja vloge do 15. 09.

Vloga za vpis izbirnega predmeta na UL Fakulteti za elektrotehniko - oddaja vloge do 15. 09.

Vloga za vpis izbirnega predmeta na UL FRI - oddaja vloge do 15. 09.

Vloga za 5. opravljanje izpita

Vloga za opravljanje izpitov vnaprej

Ocena tveganja za nosečnice - študentke

 

POTRDILA

Potrdilo o praktičnem usposabljanju - Predlog ocene mentorja iz gospodarske družbe, ustanove, zavoda 

 

OBRAZCI ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

Kratka ideja zasnova raziskovalnega dela

Izjava raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL

Obrazci za prijavo predloga teme doktorske disertacije

Raziskovalno delo

Seminar

Prošnja za nadaljevanje doktorskega študija

Prošnja za zunanji izbirni predmet