Vpis v 1. letnike

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022

Informativni dan za podiplomske študijske programe 2. in 3. bolonjske stopnje bo potekal na Fakulteti za elektrotehniko v sredo, 26. maja 2021, od 13. ure dalje.

Vpis v 1. letnik študijskih programov druge stopnje

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki:

  1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) prijavo za vpis v eVŠ odda do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu. Po elektronski pošti mora poslati tudi priloge k prijavi,
  2. Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu. Po elektronski pošti mora poslati tudi priloge k prijavi.

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ in

2) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena v eVŠ.

Rok za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje je do 19. avgust 2021.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija.

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest za vpis na magistrski študij 2. stopnje Elektrotehnika (razpisanih je 115 mest), kandidati opravljajo izbirni izpit.

Obvestilo o izpitu bodo prejeli kandidati, ki bodo do 19. 8. 2021 oddali prijavo za vpis v sistemu eVŠ.

Stari rešeni izbirni izpiti

Izbirni izpit bo letos potekal v petek, 3. septembra 2021, ob 12. uri, na Fakulteti za elektrotehniko.

Značilnosti izbirnega izpita so:

  • način ocenjevanja je naslednji: kandidat ima na začetku 30 točk, vsak pravilen odgovor je vreden 3 točke, za nepravilen odgovor se kandidatu 1 točka odšteje, za neodgovorjeno vprašanje se točk ne dodeli. 
  • ​izbirni izpit bo zasnovan kot preizkus inženirske inteligence, ki poleg elektrotehnikom daje možnosti tudi drugim diplomantom prve stopnje drugih sorodnih programov,
  • področja izpitnih vprašanj bodo zato uravnotežena. Polovica vprašanj bo s področij elektrotehnike in fizike, druga polovica vprašanj pa s področij matematike, računalništva in logike.  
  • preverjamo osnovno razumevanje vsebin (poudarek je na splošnih vsebinah in vsebinah prvih dveh letnikov),
  • uporaba računal ni dovoljena.

Vpisali se bodo lahko kandidati, ki bodo izbrani na izbirnem izpitu in bodo do 10. 09. 2021 izpolnili vpisne pogoje (zaključili študij na 1. stopnji).